Любарська селищна територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма забезпечення діяльності старостинських округів Любарської селищної ради на 2018-2019 роки

Дата: 21.02.2019 14:15
Кількість переглядів: 497

Україна

      ЛЮБАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                 ЛЮБАРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

VIІI    сесія                                                    VIII   скликання

 

Від 24 липня 2018 року                                                                                                                                        №275

 

Про затвердження   Програми

забезпечення  діяльності старостинських округів

Любарської селищної ради  на 2018-2020 роки

 

          Відповідно п.22 ч.1 ст.26 Закону  України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні», в зв’язку із численними зверненнями в.о. старост Любарської селищної ради, враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, малого та середнього бізнесу,  селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

       1. Затвердити   Програму діяльності старостинських округів Любарської  селищної ради   на  2018-2020 роки (додається).

       2. Управлінню  фінансів  Любарської  селищної  ради  передбачити  видатки   на  фінансування  витрат, пов’язаних  із  реалізацією  Програми.

      3. Доручити  секретарю  Любарської  селищної  ради  забезпечити  оприлюднення  даного  рішення  на  офіційному  сайті  Любарської  селищної  ради.

      4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну комісію  з  питань  бюджету, комунальної  власності,  соціально-економічного  розвитку, інвестиційної  діяльності,  малого та  середнього  бізнесу.

 

         Селищний голова                                                            В.М.Герасимчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення VІІI сесії VIII скликання
Любарської селищної ради

                                                                                   від 24 липня 2018року  №____

 

 

 ПРОГРАМА

забезпечення діяльності старостинських округів

 Любарської  селищної ради

на 2018-2020 роки

 

 1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма.

Програма створена у відповідності пункту 22 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про держане прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», Положень ст. 85,91  Бюджетного кодексу України , Постанови КМУ від 08.05.2003 року № 114 «Про затвердження тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних та регіональних цільових програм».  На території селищної ради сформовано 19 старостинських округи  що охоплюють собою 38 населених пункти та біля 19,0 тис. жителів.   Ст.54.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено  повноваження старости, а саме:

 1. представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
 2. бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;
 3. має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;
 4. сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
 5. бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
 6. бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
 7. вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
 8. бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
 9. бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
 10. бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;
 11. отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
 12. сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;
 13. здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

    Оскільки, зведений бюджет громади не дає можливості  постійно реагувати на поточні проблеми організації життєдіяльності  населених пунктів громади, а старости, як ніхто інший, найбільш наближені до населення та знаються на проблемах та шляхах їх вирішення на місці.

 З метою наближення управлінських та організаційних послуг до населення, зважаючи на значну кількість населених пунктів та віддаленість від центру громади, відсутності належної структури по комунальному обслуговуванні території, необхідної інфраструктури, організації та виконанню заходів кожного старостинського округу, з метою оперативного реагування на поточні проблеми кожного населеного пункту,  необхідний певний фінансовий ресурс в розпорядження старостинських округів. Прийняття даної Програми дасть можливість старостам організовувати  роботу на місцях стосовно виконання завдань і доручень із залученням мінімально-необхідного фінансового ресурсу.

                                                       2. Мета Програми.

Метою Програми є:

 • наближення управлінських та організаційних послуг до населення;
 • підвищення можливостей та відповідальності старостинських округів селищної ради щодо виконання своїх функцій;
 • поглиблення взаємодії голови ради, депутатського корпусу, виконавчого апарату  та старостів щодо напрацювання єдиної лінії розвитку території;
 • оперативного впливу на вирішення проблем та заходів що мають місце в кожному населеному пункті;
 • долучення кожної громади до держаних свят, заходів та місцевих традицій та забезпечення життя громади в єдиному ритмі загально-держаних та загально-місцевих  заходах та міроприємствах;
 • підтримувати належний рівень благоустрою та чистоти в населених пунктах старостинських округів.

3.Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми.

 Відповідно до ст.89, 91 Бюджетного кодексу України передбачені напрямки  фінансування видатків об’єднаних громад . Інші видатки можуть проводитись за умови прийняття відповідної Програми .У результаті виконання заходів Програми, будуть акумульовані певні фінансові ресурси місцевого бюджету,   та рішенням сесії селищної ради визначений розпорядник коштів , через якого за дорученням старости будуть проводитись видатки на оплату матеріалів та послуг під виконанням заходів старостинських округів , які погоджені головою селищної ради.

Мінімально необхідний ресурс для виконання Програми буде закладатися у кошторис програми при формуванні бюджету громади , а також за рахунок коштів, залучених  із додаткових надходжень селищного бюджету та інших коштів не заборонених законодавством України.

Період дії програми  розрахований на 2018-2020 роки та враховує реальні зміни в підходах до формування і прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування, проблем та потреб старостинських округів та реальної спроможності дохідної частини бюджету об’єднаної громади.

Відповідно до звернень старостинських округів визначено основні напрямки заходів Програми по яких буде зосереджене фінансування :

 • організація та відзначення  загальнодержавних свят (день Незалежності, день Конституції, день Прапора, міжнародний жіночий день, день пам’яті жертв 2 світової війни, міжнародний день дітей, людей похилого віку, інш.);
 • проведення дня села;
 • новорічні та різдвяні свята;
 • заходи пов’язані із відзначенням учасників бойових дій, учасників трагедії на ЧАЕС, день знань, інш.;
 • інші заходи, що історично склалися та проводяться по населених пунктах старостинських округів ( толока, санітарний день села, Івана Купала , інш.).

Для проведення заходу складається план заходу, визначаються зацікавлені та залучені особи та складається кошторис заходу  з переліком необхідних матеріалів та наданих послуг. Даний план та кошторис коригується та погоджується головою селищної ради в межах наявного фінансового ресурсу визначеного на старостинський округ (дод 1.2)

 

 

(тис. грн.)

Назва старостинського округу

Кількість населених пунктів

Орієнтовна сума видатків на Програму

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Всього

Авратинський

2

20

25

30

75

Березівський

2

20

25

30

75

Бичівський

2

20

25

30

75

Веселківський

3

25

30

35

90

Великобраталівський

2

15

20

25

60

Великоволицький

1

15

20

25

60

Великодеревичівський

1

15

20

25

60

Горопаївський

1

15

20

25

60

Громадський

1

15

20

25

60

Гізівщинський

5

25

30

35

90

Глезненський

3

25

30

35

90

Коростківський

1

15

20

25

60

Липненський

2

20

25

30

75

Малобраталівський

2

20

25

30

75

Меленецький

2

20

25

30

75

Мотовилівський

2

20

25

30

75

Панасівський

2

20

25

30

75

Привітівський

1

15

20

25

60

Юрівський

2

20

25

30

75

Всього

37

370

455

550

1375

 

 

4. Контроль за ходом виконання Програми

     Виконання заходів та завдань, передбачених Програмою, покладається на виконавчий апарат селищної ради, які щорічно  інформують про результати роботи голову ради та звітують перед  сесією  селищної ради.

 

5. Фінансове забезпечення програми.

Фінансування програми проводиться за рахунок коштів селищного бюджету при плануванні бюджету, отриманих від перевиконання, коштів вільного залишку та перерозподілу коштів, а також інших ресурсів, не заборонених законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  зразок             Додаток 1                                                  

«Затверджую»

Голова Любарської селищної ради

_________В.М.Герасимчук

 

                                           Заходи ____________________________

                                                             (назва старостинського округу)

Приурочені до ___________________________________________

 

План

організації міроприємства

 

 1. Організувати на території населеного пункту _____________   «___» ______ 20__ року.

__________________________________________________________________

2. Планується залучити до участі в заході ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.

4.

5.

   В.о. старости                                                          ___________ (ПІП)

                                                                                          (підпис)

               

     Додаток 2     

 «Затверджую»

Голова Любарської селищної ради

_________В.М.Герасимчук

м.п.

Кошторис

видатків на проведення

заходів по _______________старостинському округу

Назва заходу та вид видатків

Кількість

Ціна за одиницю

Сума

Додаткові джерела

Необхідна сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

В.о. старости                                                 _________________(ПІП)

                                                                            (підпис)            

«Погоджено»______________               (м.п./ підпис/ розпорядника коштів)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь