A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
https://lubarska-gromada.gov.ua/
Житомирська область, Житомирський район

Комплексна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 – 2020 роки

Дата: 21.02.2019 14:17
Кількість переглядів: 338

       Додаток

                                                                                              до рішення селищної ради

                                                                                              від  22.12.2017             № 29

Комплексна Програма

оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 – 2020 роки

1. Загальна характеристика комплексної

Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 – 2020 роки (далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ,освіти,молоді та спорту селищної ради

2.

Розробник Програми

Відділ,освіти, молоді та спорту селищної ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ,освіти,  молоді та спорту селищної ради

4.

Учасники Програми

Відділи:освіти, молоді та спорту, культури та туризму селищної ради, відділ  у справах дітей селищної ради, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді селищної ради, Любарська філія Чуднівського міжрайонного управління Держсанепідслужби,Любарський РС УДСНС України в Житомирській області,Любарське відділення поліції Бердичівського відділу поліції Національної поліції в Житомирській області, дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Світанок»

5.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

5.1.

Етапи виконання Програми

2018-2020 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Любарський селищний

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

1910,00 тис. грн.

7.1

У тому числі бюджетних коштів

1910,00 тис. грн.

 

 

 

8.

Основні джерела фінансування

Кошти бюджету селищної ради та інші , не заборонені законодавством, кошти

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

              Програма розроблена з урахуванням результатів виконання комплексної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2020 роки, яка затверджена рішенням районної ради від 08.04.2011 № 67, та підсумків оздоровчого сезону 2017 року.

                З 2017 року значно обмежені фінансові ресурси на оздоровлення дітей області. Відсутнє фінансуванняоздоровленнядітей Фондом соціальногострахування з тимчасовоювтратипрацездатності. Не передбачено санаторно-курортне оздоровлення дітей шкільного віку, які постраждали   внаслідок Чорнобильської катастрофи, крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з аварією. Припинено часткове фінансування оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу від Міністерства аграрної політики України. За рахунок коштів державного бюджету надаються лише путівки до державного центру «Молода гвардія» (Одеса),куди у 2017 році направлено лише близько 10дітей. Зважаючи на підсумки оздоровлення дітей у 2017 році ситуація залишається складною.

                Основним джерелом фінансування оздоровлення і відпочинку дітей району є бюджет  селищної ради, кошти небюджетних джерел.

                Виключно на придбанняпутівоквселищному бюджеті на оздоровлення і відпочинокдітейу 2018 передбачено 120,00 тис. гривень, щона 50%більшевидатків 2017року  (80,00 тис. грн.). Упродовж 2017 року для оздоровлення дітей району з бюджетів сільських та селищної рад було виділено 202,880 тис. грн..За коштиобласного бюджету в районі було оздоровлено лише 60 дітей пільгових категорій.

Першочергово оздоровлюються діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; діти учасників бойових дій в АТО, діти внутрішньо переміщених осіб.

В території селищної ради працюєодин дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Світанок».Основною проблемою даного закладу є  важкий стан матеріально-технічної бази, який на сьогоднішній день змінюється в сторону покращення, але все ж потребує оновлення для більш якісного та комфортного перебування дітей в даному закладі.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є:

 створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку;

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за бюджетні кошти селищної ради;

покращення стану матеріально-технічноїбазидитячого закладуоздоровлення та відпочинку;

підвищеннярівнякваліфікаціїкадрівдитячого закладуоздоровлення та відпочинку;

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

ПрийняттяцієїПрограми дозволить системно вирішуватизавдання у сферіоздоровлення та відпочинкудітей.

Програмапередбачаєпротягом 2018-2020роківздійснити комплекс заходівщодостворення умов для належноїорганізаціїоздоровлення і відпочинкудітей шляхом:

організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

збереження дитячогооздоровчого закладу району;

забезпеченняналежних умов функціонуваннядитячогооздоровчого закладу.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету селищної ради та інших джерел.

Конкретні обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок коштів бюджету селищної ради визначаються щороку під час їх затвердження.

V. Завдання Програми та результативні показники

Виконання Програми дасть змогу:

- організувати оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- забезпечити збереження життя і здоров'я дітей під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;                 - сприяти організації в дитячому  закладі оздоровлення та відпочинку змістовного дозвілля: проведення національно-патріотичних, культурно-масових, фізкультурно-спортивних заходів тощо;                                                                 

- здійснювати відповідний державний контроль шляхом проведення державної атестації дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, перевірок умов дотримання Державного стандарту з оздоровлення дітей;                                       

- забезпечити підтримку діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

VІ. Ресурсне забезпечення комплексної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 – 2020 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2018

2019

2020

Всього витрат на виконан-ня Програ-ми, грн.

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

630

630

650

1910

Селищний бюджет

350

350

350

1050

Інші ресурси, не заборонені законодавством

280

280

300

860

VІІ. Напрями діяльності і заходи Програми

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Найменування заходу

Термін виконан-ня

Виконавці

Джерело фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис грн

 

2018

2019

2020

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Організаційне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

Перевірити стан готовності ДЗОВ «Світанок» до проведення оздоровлення дітей

 

До 10 травня

щороку

Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради,  Любарська філія Чуднівського міжрайонного управління Держсанепідслужби,  Любарський РС УДСНС України в Житомирській області, селищна рада

 

 

-

-

-

Відповідність умов оздоровчих закладів області державному стандарту з оздоровлення

Забезпечити роботу оперативного штабу з оздоровленнядітей

Щороку

Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради

 

-

-

-

Забезпечення контролю та координації організації оздоровлення

Проводити планові  та позапланові перевірки дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та санітарної  безпеки оздоровчими закладами

Щороку

Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, Любарська філія Чуднівського міжрайонного управління Держсанепідслужби, Любарський РС УДСНС України в Житомирській області, селищна рада

 

 

-

-

-

Недопущення порушення вимог законодавства у сфері пожежної, санітарної безпеки оздоровчим закладом

 

 

Забезпечити дотримання Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей

Постійно

Відділ освіти, молоді та спорту,селищної ради

 

-

-

-

Створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування, урізноманіт-нення та підвищення якості оздоровчих послуг

2.

Забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей органами виконавчої влади і місцевого самоврядування

Передбачити кошти для організації оздоровлення дітей,  які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, діти, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячі творчі колективи та спортивні команди; бездоглядні та безпритульні діти; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села

 

Щороку

 

Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради

 

Бюджет селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

350

350

Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

 

 

 

 

 

 

 

Здійснювати оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій, які беруть участь в антитерористичній операції

Щороку

 

Відділ освіти, молоді та спорту   селищної ради

бюджет селищної ради

 

Коштинебюджетнихджерел

 

У межах фінансовихресур-сів

У межах фінансовихресур-сів

У межах фінансовихресур-сів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передбачити виділення коштів для організації відпочинку та оздоровлення дітей-інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися, разом з одним із батьків або особою, що їх замінює

Щороку

Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради

бюджет селищної ради

 

Кошти небюджетних джерел

У межах фінансовихресур-сів

У межах фінансовихресур-сів

У межах фінансовихресур-сів

Оздоровлен-ня дітей-інвалідів, які не можуть самостійно пересувати-ся

Забезпечити участь у  державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

 

Червень-  серпень 2018-2020

Директор дитячого закладу оздоровлення

та відпочинку «Світанок», відділ освіти,молоді та спорту

 

-

-

-

Приведення діяльності оздоровчих закладів у відповід-ність з державним стандартом

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечитипроведенняреконструкції, капітального та поточного ремонтівдитячого закладуоздоровлення та відпочинку

Щороку

Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради

бюджет селищної ради

 

Кошти небюджетних джерел

У межах фінансовихресур-сів

У межах фінансовихресур-сів

У межах фінансовихресур-сів

Створення умов перебування  дітей в оздоровчому закладі відповідно до Державного стандарту

Забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку та оздоровлення дітей

Щороку

Любарське відділення поліції Бердичівського відділу поліції Національної поліції в Житомирській області, відділ освіти,  молоді та спорту селищної ради

 

-

-

-

Створення безпечних умов перебування  дітей в оздоровчому закладі

Сприяти оздоровленню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

Щороку

Відділ у справах дітей  селещної ради

 

-

-

-

Зменшення кількості безпритуль-них, без- доглядних дітей

 

Систематично здійснювати контроль за якістю та безпечністю продуктів харчування в оздоровчому закладі

 

Щороку

Любарська філія Чуднівського міжрайонного управління Держсанепідслужби

 

-

-

-

Поперед-ження харчових отруєнь

Здійснювати заходи щодо приведення у належний протипожежний стан оздоровчого закладу

Щороку у встанов-лені приписа-ми терміни

Дирекція дитячого  закладу оздоровлення  та відпочинку «Світанок»

 

-

-

-

Поперед-ження  та створення безпечних умов  перебування дітей в оздоровчому закладі

Забезпечити дотримання у таборах оздоровлення та відпочинку санітарних вимог і норм продуктів харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591 (із змінами)

Щороку

Дирекція дитячого  закладу оздоровлення  та відпочинку «Світанок»

 

-

-

-

Створення оптималь-них умов для безпечного перебування дітей у дитячому закладі оздоровлен-ня та відпочинку

 

Забезпечитипридбання спортивного, ігровогоінвентарю, предметів для проведенняспортивної та культурно-масовоїроботи в дитячомуоздоровчому закладі

Щороку

Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради

Бюджет селищної ради

 

Кошти небюджетних джерел

У межах фінансовихресур-сів

У межах фінансовихресур-сів

У межах фінансовихресур-сів

Забезпечен-ня інвентарем дитячому оздоровчому закладі

3.

Організацій-но-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводити своєчасний підбір педагогічних кадрів для роботи в дитячому оздоровчому закладі та організовувати змістовне дозвілля для дітей під час оздоровлення та відпочинку

 

Щороку, травень

Дирекція дитячого  закладу оздоровлення  та відпочинку «Світанок»

 

-

-

-

Високий рівень кадрового забезпечен-ня та фахової підготовки працівників оздоровчих закладів

Проводити роботу з метою попередження та профілактики негативних явищ, формування здорового способу життя  в дитячому оздоровчому закладі району

Щороку

Відділ освіти, молоді та спорту, відділ у справах дітей селищної ради, центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, селищної ради

 

-

-

-

Поперед-ження проявів негативних явищ у молодіжно-му середовищі в дитячому оздоровчому закладі

 

 

 

 

 

 

 

 

Організовувати у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку проведення національно-патріотичних, культурно-масових, туристичних, фізкультурно-спортивних, виховних заходів

Щороку

Відділи: освіти, молоді та спорту, культури та туризму селищної ради

 

-

-

-

Забезпечен-ня змістовного дозвілля дітей

4.

Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити всіх дітей, які направляються в оздоровчий табір та санаторні заклади, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією

Щороку

ЦРЛ

 

-

-

-

Своєчасний та безкоштов-ний медичний огляд

За необхідності, надавати невідкладну стаціонарну та спеціалізовану медичну допомогу дітям, які перебувають на оздоровленні

Щороку

ЦРЛ

 

-

-

-

Надання не- відкладних та якісних медичних послуг

                     

 

Система управліннята контролю за ходом виконання комплексної  Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 - 2020 роки

Контроль за виконанням Програми здійснює селищнарада .

Основними формами контролю за реалізацієюзаходів та досягненням показників Програми є:

Щорічна звітність структурних підрозділів селищної ради про стан виконання відповідних заходів Програми;

здійсненняаналізу за ходом виконаннязаходівПрограми та вжиттядодатковихзаходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

отримання та аналіздержавноїстатистичноїзвітності, відомчоїзвітності про виконаннязаходів та показниківПрограми;

залученнязасобівмасовоїінформації для висвітлення ходу реалізаціїПрограми;

обговорення стану та проблем реалізаціїзаходівПрограми на засіданняхколегіїтасесіїселищної ради;

проведеннямоніторингу і щорічненаданняузагальненоїзвітності про хідреалізаціїПрограми селищної ради, вжиттядодатковихзаходівзгідно з рекомендаціями та пропозиціямизазначенихрішенням селищної ради та, при необхідності, внесеннязмін до Програми.

ОрганізаційнесупроводженнявиконанняПрограмиздійснюєвідділ освіти, молоді та спорту селищної ради.

Відповідальний виконавець Програми раз на рік до 20 лютого подає управлінню економічногорозвитку, торгівлі та міжнародногоспівробітництва селищної ради узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

 

Секретар ради                                                                                                               В.В.Янко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь