Правила прийому затверджуються керівником ВВНЗ (ректором ВНЗ до складу якого входить ВНП ВНЗ) та погоджуються директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

Навчання військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) здійснюється за схемами підготовки «курсант» або «студент — курсант». За схемою «курсант» підготовка військових фахівців здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання. Схема «студент — курсант» передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та в статусі військовослужбовця на випускному курсі.

До ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «курсант», приймаються за власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування:

особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, віком до 23 років;

військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом у разі зарахування їх на навчання до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу, віком до 30 років.

До ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «студент — курсант», приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування:

особи з числа цивільної молоді віком до 21 року;

військовозобов’язані та резервісти віком до 23 років.

Особи жіночої статі приймаються на навчання до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) за спеціальностями підготовки, що відповідають військово-обліковим спеціальностям, визначеними у переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками. Зазначений перелік спеціальностей визначається Міністерством оборони України.

До ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на заочну форму навчання для отримання ступеню вищої освіти бакалавра за цивільними напрямами підготовки за результатами вступних випробувань приймаються на місця державного замовлення, що визначаються наказами Міністерства оборони України та Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України у 2015 році, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які бездоганно прослужили у Збройних Силах України не менше одного строку контракту, а також військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення при виконанні службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції (бойових дій).

Вступні випробування для зазначеної категорії військовослужбовців проводяться в строки, що визначаються Правилами прийому до відповідних ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ або ВНЗ ВНП, в період з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного телефону;

найменування обраного ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

обраний напрям (спеціальність) підготовки;

перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

До заяви додаються:

автобіографія;

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

довідка про проходження спеціальної перевірки;

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.

Вступники до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями, відповідно до діючих наказів Міністерства оборони України, які входять до складу приймальних комісій.

Крім того, поза конкурсом до ВВНЗ зараховуються вступники, яким це право надано:

Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

Указом Президента України від 29 жовтня 2014 року № 835 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян», а саме:

за спеціальною квотою — учасники бойових дій з числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

особи, у яких батьки (один з батьків) загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції.

Перелік інших осіб, які зараховуються на навчання поза конкурсом визначається Умовами прийому.

Переважним правом зарахування до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) користуються особи, яким таке право надано Законом України від 20 червня 2014 року № 1543-VII «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Право на першочергове зарахування до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надано таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надано таке право;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Право першочергового зарахування надається у послідовності, визначеною вище.

Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від найбільшого до найменшого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників.