Додаток до рішення...

1. Додаток до положення 

2. Додаток до положення