ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ! ДОТАЦІЯ НА МОЛОДНЯК!

Відділ економічного розвитку та інвестицій Любарської селищної ради інформує

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, який затверджений Постановою КМУ № 107 від 07.02.2018 року розпочався прийом документів по старостинських округах від фізичних осіб, які утримують ідентифікований молодняк ВРХ, який народився в господарствах фізичних осіб у поточному році.

Для отримання дотації необхідно :

Крок 1. Ідентифікувати молодняк ВРХ шляхом біркування та реєстрації.

Крок 2. Підготувати для подання мінімальну кількість документів:

  • копії паспортів ВРХ, а якщо 10 і більше голів молодняка – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
  • копія паспорта особи – власника тварини;
  • копія довідки  або договору про відкриття рахунка в банку;
  • копія ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини.

Крок 3. Подати до старостинського округу відповідні документи.

Документи приймаються протягом року в порядку черговості -  до 1 травня, до 1 вересня та до 1 грудня.

Крок 4. Отримати бюджетні кошти на поточний рахунок відкритий у банку.

 


   

   Отримайте компенсацію за придбані установки індивідуального доїння  та племінних телиць , нетелі і корів.

ПОРЯДОК

надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння

 

  1. Порядок надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості закуплених протягом дії Програми установок індивідуального доїння розроблено відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради                               від               №           (далі – Порядок).
  2. Цей Порядок визначає механізм надання і використання коштів з обласного бюджету господарствам населення, що утримують три і більше корів, які спрямовуються для виплати відшкодування вартості закуплених  протягом 2017-2020 років установок індивідуального доїння з метою механізації процесу доїння корів, зменшення витрат ручної праці, збільшення обсягів виробництва та якості молока у даній категорії господарств, поліпшення зайнятості сільського населення, соціального розвитку села, самодостатності територіальних громад, відповідно до Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки (далі - кошти).
  3. Кошти з обласного бюджету спрямовуються для виплати відшкодування вартості установок індивідуального доїння, придбаних господарствами населення у сумі рівній вартості придбання, але не більше 7 000 грн. за одиницю, один раз у 5 років.
  4. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є структурний підрозділ обласної державної адміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового комплексу.
  5. Для організації роботи, пов’язаної з проведенням прийому документів від господарств населення, які придбали установки індивідуального доїння, для отримання коштів з обласного бюджету спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради утворюється обласна комісія (далі комісія).

До складу комісії входять заступник голови обласної державної адміністрації, перший заступник голови обласної ради, представники структурного підрозділу обласної державної адміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового комплексу, управління Північного офісу  Держаудитслужби в  Житомирській  області і органів Державної фіскальної служби, головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, голова постійної         комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села, депутати обласної ради – представники від кожної фракції в обласній раді, представники професійних громадських організацій.

Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації, який координує питання розвитку АПК, заступник голови комісії - перший заступник голови обласної ради.

6. Після набрання чинності Порядку, обласна комісія оприлюднює оголошення у друкованих засобах масової інформації про початок прийому документів. Прийом документів розпочинається з дня публікації оголошення.

Прийом документів проводиться у межах бюджетних призначень.

Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання–до 20 грудня.

7. Господарства населення для отримання коштів обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння, подають такі документи:

- заявку за формою (додаток 1);

- реквізити про відкриття поточного рахунку, видані банком;

- платіжний документ (касовий чек або товарний чек, або розрахункова квитанція, або прибутковий касовий ордер), що підтверджує сплату коштів та технічну документацію за придбану установку індивідуального доїння. Документи, подані на засідання комісії, повинні містити реквізити продавця, бути завірені печаткою і його підписом. У разі, якщо продавець працює без печатки, повинна бути замітка б/п;

- довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, територіальною громадою про кількість корів;

- копії паспортів корів та ветеринарних карток до них, завірених належним чином;

- копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

- письмове зобов’язання про збереження придбаної установки індивідуального доїння протягом п’яти років (у разі закупівлі наступної установки до закінчення вказаного терміну, витрати не відшкодовуються).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе голова господарства населення.

8. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються в журналі обліку (додаток 2).

Комісія розглядає і перевіряє подані господарствами населення, які утримують три і більше корів, документи, у порядку черговості їх реєстрації, у межах бюджетних призначень. Розглянуті комісією документи зберігаються протягом п’яти  років.

Документи, які подані не в повному обсязі підлягають поверненню.

9. Комісія розглядає подані господарствами населення документи, проводить перевірку на відповідність їх умовам Порядку.

10. Рішення комісії приймається на засіданні у присутності не менше половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол із зауваженнями, висловлює свою окрему думку та додає її до протоколу засідання комісії, щоє її невід'ємною частиною.

11. Комісія визначає суму коштів для кожного господарства населення, які подали заявку, та приймає рішення про включення його до реєстру господарств населення, які мають право на часткове відшкодування витрат на закупівлю установокіндивідуального доїння (додаток 2).

12. Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 рокуза № 419/20732.

13. Структурний підрозділ обласної державної адміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового комплексу здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки господарств населення в установах банків відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (зі змінами),зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 рокуза № 1569/21881.

14. Складання та подання звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

15. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів з обласного бюджету здійснюється згідно з чинним законодавством.

Перший заступник

голови обласної ради                                                                 С.М. Крамаренко

                                                      Додаток 1

до Порядку надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння


Голові обласної комісії по наданню і використанню коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння

___________________________________

           (П.І.Б. голови обласної комісії)

___________________________________

           (П.І.Б. голови господарства населення)

___________________________________

                                     (адреса)

 

Заявка

на розгляд документів по наданню і використанню коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння

 

Прошу розглянути подані документи для надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння, а саме:

1) заявку за формою;

2) реквізити про відкриття поточного рахунку, видані банком;

3) платіжний документ, що підтверджує сплату коштів та технічну документації на придбану установку індивідуального доїння;

4) довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, територіальною громадою про кількість корів;

5) копії паспортів корів та ветеринарних карток до них;

6) копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

7) письмове зобов’язання проутримання не менше трьох голів корів та збереження придбаної установки індивідуального доїння протягом п’яти років (у разі закупівлі наступної установки до закінчення вказаного терміну витрати не відшкодовуються).

 

Голова господарства

населення                                            ___________                     П.І.Б

                                                                   

(підпис)                                                    «___»_______року          


                                                             

Порядок отримання з державного бюджету дотації за молодняк ВРХ до  тринадцяти місячного віку

Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцяти місячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняка у розмірі:

за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців —           1 500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати          2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі — органи місцевого самоврядування) копії таких документів:

паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

паспорта громадянина України;

довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року
до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб — власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.

За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб — власників тварин.

Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб — власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка.

Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку
до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, узагальнюють протягом п’яти робочих днів зазначені у цьому пункті відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою ним формою.

Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту зведені відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам дотації за молодняк у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.

На підставі рішення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють розподіл бюджетних коштів між фізичними особами, яким нарахована дотація за молодняк, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.