1.  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України;
   2.  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18?test=Up9Mf3o6frtCKhH2ZimCHeXVHI4D6s80msh8Ie6 - ЗУ « Про запобігання корупції»;
   3.  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3207-17 ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»;
   4. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1361359735923901 - Кримінальний кодекс України;

   5. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1361359735923901 Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»;

   6. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4711-17 ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання корупції»;

   7. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/221-18 ЗУ « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією»;

   8. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1698-18 ЗУ « Про національне антикорупційне бюро України»;

   9. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12 ЗУ « Про державну службу»;

   10. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%201195-2011-%D0%BF – Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Порядку передачі подарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»;

   11. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. №265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»;

   12. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_101 Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією;

   13. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/964/2011 Указ Президента України від 05.10.2011 року N 964/2011 "Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

   14. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1975-19 ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб».

 

Методичні рекомендації :

1. https://drive.google.com/file/d/0B-tlab6s1PeIamk3dUVRZnE1Yjg/view - Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування;

2. https://drive.google.com/file/d/1bkEPGr3FT8g-FIHvw8R11vIQ8ljlF2v0/view - Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;

3. https://drive.google.com/file/d/1pnoK_JoSnPLZyKcYm1W0yp1DdCRz3EkY/view - Пам’ятка щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів;

4. https://drive.google.com/file/d/0B-tlab6s1PeIdXJsU0FkWDFNZVE/view - Правила етичної поведінки державного службовця.