Фото без опису

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

військового комісара Любарського  РТЦК та СП смт. Любар

 

       12  березня 2021 року                                              № 18

                  

 

" Про призов громадян на

 строкову вiйськову службу

 у 2021 році"

 

  1. Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 24.02.2021 року № 71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової  служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році», у квітні - червні 2021 року  проводиться черговий призов громадян на строкову вiйськову службу.
  2. Явцi на призовну дільницю Любарської селищної ради для призову на строкову вiйськову службу пiдлягають всi громадяни 1994-2003 років народження, яким в період чергового призову  виповниться 18 рокiв, також громадяни, якi народилися в 1994- 2003 роках та втратили право на вiдстрочку вiд призову  на строкову військову службу, а також громадяни не  призванi ранiше з різних обставин.
  3. Усi громадяни, якi пiдлягають призову на строкову вiйськову службу, зобов'язанi прибути на призовну дільницю Любарської селищної ради за адресою: смт.Любар, вул. Ватутіна, 3 у встановлений час,  з документами, що зазначені в  особистих повiстках. Громадяни, якi не  отримали особистих повiсток  зобов’язані прибути до Любарського РТЦК та СП з 1 квітня по 30 червня 2021 року  та мати при собі документи,  що  засвiдчують особу.
  4. Всi особи призовного вiку, якi пiдлягають призову на строкову вiйськову службу i тимчасово перебувають на території Любарської селищної ради зобов'язанi негайно повернутися до мiсця постiйного проживання та з'явитися у  територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для проходження призовної комiсiї.
  5. На пiдставi Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" керівники   пiдприємств, установ,  організацій, кооперативів,  навчальних закладiв, незалежно вiд  їх підпорядкування і форм власності зобов’язані вiдкликати призовникiв з вiдряджень для забезпечення своєчасного  їх  прибуття на призовну дiльницю.
  6. Громадяни, якi ухиляються вiд призову i не з'являються за повiсткою до Любарського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділення призову Любарського РТЦК та СП.

 

8. Наказ довести до особового складу в частині, що стосується

 

 

    Військовий комісар Любарського РТЦК та СП

    підполковник             /підпис/                                        В.ПОЛТОРАКІН