Фото без опису

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хмільницьке» (ТОВ «Хмільницьке», ЄДРПОУ 00692245, юридична адреса: 22050, Вінницька обл.., Хмільницький район, с. Війтівці, вул. Заводська, 2, тел. (0433) 83 95 60, email: viktor.ryzhuk@astarta.ua) повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для Виробничого підрозділу «Агрофірма «Горопаївське»» ТОВ «Хмільницьке» (ВП «Агрофірма «Горопаївське» ТОВ «Хмільницьке), що знаходиться за адресою: 13126 Житомирська обл, Любарський р-н, с. Великі Деревичі, вул. Кононка, 12. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність ВП «Агрофірма «Горопаївське»» ТОВ «Хмільницьке» не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Джерелами утворення забруднюючих речовин на проммайданчику є: завальна яма (2 шт), відвантаження зернових відходів з бункера на автотранспорт, сепаратор БЦС-100, сепаратор БЦС-50, відвантаження зернових культур на автотранспорт (2 шт), зерносушарка RIELA GDT300/24/3, скидна свіча продувки газопроводу ГРП, ГРП, газовий котел Ferroli 50, опалювальна піч.

Від джерел в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (1,0132), азоту діоксид (2,2623), діазоту оксид (0,002625), ангідрид сірчистий (0,002), вуглецю оксид (4,085), вуглецю діоксид (1231,578), НМЛОС (0,003), метан (7,912152).

Дане підприємство за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належить до другої групи об’єктів, тому наявні виробництва та технологічне устаткування, не потребують впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Так як підприємство дотримується нормативів граничнодопустимих викидів для стаціонарних джерел та не перевищує граничнодопустимих концентрацій атмосферного повітря заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялись.

Для джерел викидів та забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, встановлюються нормативи викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел». Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Для джерел викидів для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до цього Наказу, встановлюються величини масової витрати в г/с.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Пропозиції та зауваження від громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації.