Фото без опису

Житомирське районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області проводить роботу щодо видачі ветеринарно-санітарних паспортів на пасіки відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021 №338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», яким затверджено «Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки».

. Алгоритм дій щодо порядку реєстрації паспорта пасіки:

· Власник пасіки або уповноважена ним особа звертається до Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області чи територіального структурного підрозділу із заповненою заявою. До заяви додається заповнений та підписаний власником пасіки або уповноваженою ним особою паспорт пасіки згідно з вимогами Наказу.

· Під час реєстрації паспорта пасіки йому присвоюється єдиний унікальний номер, який проставляється на титульному аркуші та додатках паспорта пасіки посадовою особою Держпродспоживслужби (з відповідним підписом і печаткою) та вноситься разом з відомостями про пасіку до Реєстру паспортів пасік.

· У разі зміни відомостей власник пасіки або уповноважена ним особа надає паспорт пасіки відповідному територіальному органу компетентного органу для оновлення відомостей у Реєстрі паспортів пасік до 15 травня поточного року.

· У разі невідповідності заяви або паспорта пасіки встановленій формі, а також надання в них неповної інформації (не заповнено всі обов’язкові відомості в заяві або паспорті пасіки), заява та заповнений і підписаний паспорт пасіки повертаються в одноденний строк власнику пасіки або уповноваженій ним особі.

· Паспорт пасіки підлягає заміні на новий у разі його втрати, пошкодження або зміни власника пасіки за заявою власника пасіки або уповноваженої ним особи, що складається в довільній формі та подається до Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області чи територіального структурного підрозділу . У разі припинення діяльності пасіки, власник пасіки або уповноважена ним особа протягом десяти календарних днів письмово інформує про це Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області чи територіальний структурний підрозділ.