Фото без описуПро розслідування нещасних випадків на виробництві та шляхи запобігання інформує страховий експерт з охорони праці Чуднівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Житомирській області Петро Побігайло.

 

Охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в процесі праці. Поняття «охорона праці» досить широке, яке включає питання безпеки виробництва, створення здорових та безпечних умов праці, профілактику захворювань, пожеж, нещасних випадків, а також створення відповідних служб на підприємстві, розроблення інструкцій, положень, що діють в межах підприємства та розслідування нещасних випадків на виробництві .

На жаль, абсолютно безпечних і нешкідливих виробництв не існує. Як показує аналіз виробничого травматизму за 2018 рік в області за оперативними даними зареєстровано 160 нещасних випадків на виробництві, в яких постраждало 168 осіб , в тому числі 27 травмувалось смертельно. З них стали страховими 130 випадків, 134 потерпілих та 12 – зі смертельним наслідком. В порівнянні з 2017 роком виробничий травматизм в області значно збільшився - на 8 випадків, на 9 потерпілих. На 4 випадки збільшився смертельний травматизм. Не винятком є Чуднівський, Романівський район, де мали місце нещасні випадки. На підприємстві ТОВ «ВІВАД -09» працівник отримав травму при падінні колоди на ногу, в філії «Тетерів» ТОВ СП «НІБУЛОН» працівник отримав ушкодження здоров’я при падінні з висоти. У зв’язку з цим реальні виробничі умови характеризуються, як правило, наявністю певних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що призводять до ушкодження здоров’я на виробництві.

Відповідно до вимог чинного законодавства Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 року №1232

Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок на виробництві, зобов’язаний протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії  повідомлення про нещасний випадок за встановленою формою (згідно додатком 2 Порядку); Чуднівському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Житомирській області  за адресою 13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 107. тел./факс: (04139)  2-33-27, 2-20-90,  електрона пошта : chud.zh@fssu.gov.ua  надати до відділення  лист для узгодження участі в роботі комісії з розслідування нещасного випадку представника від Фонду, протягом доби утворити комісію у складі не менше як три особи та організувати проведення розслідування

Роботодавець зобов’язаний створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов’язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об’єктивного проведення розслідування нещасного випадку.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті  або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків роботодавець зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок до відділення Фонду та в інші інстанції зазначені в Порядку.

 В такому випадку комісію з розслідування  утворює не роботодавець, а  управління Держпраці у Житомирській області 10008, м. Житомир, вул. Шевченка, 18-А тел./факс: (0412) 34-68-70.

Комісія зобов’язана з моменту її утворення:

обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

з’ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;

вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо);

визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом;

установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

скласти у п’яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 та акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для затвердження;

скласти у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім актів за формою Н-5 і Н-1, у шістьох примірниках картку обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 .

У разі коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов’язаний з виробництвом, складається акт за формою Н-5.

По закінченні розслідування роботодавець зобов’язаний затвердити акти, розробити і виконати план заходів щодо запобігання нещасним випадкам та надіслати відповідні документи до Фонду та в інші інстанції.

З метою забезпечення належних, безпечних умов праці  роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно -  правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Помічником у реалізації цих заходів має бути інженер з охорони праці підприємства та страховий експерт з охорони праці Фонду.

Слід пам’ятати, що  відповідальність за створення належних, безпечних і здорових умов праці несе саме роботодавець, тому краще їх завчасно забезпечити, аби насамперед, зберегти життя і здоров’я своїх працівників, а також уникнути штрафних санкцій та адміністративних стягнень, а подекуди ? й кримінального покарання за порушення вимог законодавства про охорону праці.