звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2019 р.;

·          

   податкової декларації з ПДВ за ІV квартал
2019 р. платниками, у яких базовий податковий (звітний) період
дорівнює календарному кварталу;

·            заяви про вибір квартального звітного
(податкового) періоду з ПДВ у 2019 р.;

·            податкової декларації про майновий стан і
доходи, отримані фізичною особою -

   підприємцем від провадження господарської діяльності, за 2019 р.;

·            податкової декларації платника єдиного
податку юридичними та фізичними

   особами — підприємцями, віднесеними до третьої групи, за 2019 р.;

·            податкової декларації з рентної плати за ІV
квартал 2019 р.

·            податкової декларації екологічного податку за
ІV квартал 2019 р.;

·            податкової декларації збору за місця для
паркування транспортних засобів

   за 2019 р.;

·            податкової декларації туристичного збору за 2019 р.;

·            податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь

·            фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
за IV квартал 2019 р. (форма

   № 1ДФ);

·            звіту про суми нарахованого доходу
застрахованих осіб та суми нарахованого

   єдиного внеску за 2019 р. (форма № Д5 (річна)).