За оперативними даними  у  січні-червні 2020 р без урахування трансфертів з державного бюджету до загального фонду    селищного бюджету       надійшло 31 млн.681 тис.796 грн проти запланованих 34 млн.768 тис.200 грн, що становить 91.1% до затвердженого плану. Згідно  розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 13.07.2020 р № 413 «Про підсумки виконання місцевих бюджетів області за І півріччя 2020р та визначення основних напрямів роботи щодо виконання бюджетних показників у ІІ півріччі 2020 р» Любарська селищна рада ввійшла до списку 39 ОТГ області, які не забезпечили виконання показників по мобілізації коштів дохідної частини бюджету.

Найбільшу питому вагу у сумі податкових надходжень займає податок з доходів фізичних осіб (68.3%) або 21 млн.439 тис..412 грн. Доречно відмітити, що в процесі децентралізації органів місцевого самоврядування змінено відсоткову ставку відрахування даного виду податку на користь об’єднаних громад (60% від загальної суми). Уточнений план за І півріччя поточного року по надходженню ПДФО виконаний лише на 88.9%. Від загального фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери відраховано та сплачено 38.6% (42.0% за відповідний період 2019 р)  від загальної суми ПДФО , працівники сільського господарства відрахували 52.1% (46.0% - у 2019 р), інші галузі – 9.3%. Причина зменшення надходження ПДФО від бюджетних установ очевидна – відбулось зменшення розмірів заробітної плати у зв’язку із кризовими явищами в нашій державі. Ця галузь працює відкрито та легально.

    Позитивна тенденція сплати ПДФО відбулась в аграрному секторі економіки. Дякуємо за плідну співпрацю, за розуміння проблем та викликів, які постають перед громадою. Особливо хочеться відмітити ТОВ «АТК», яка додала до селищного бюджету 5 млн.990 тис 791 грн або  на 3 млн.197 тис.529 грн.,більше у порівнянні з І півріччям 2019 р.

Проте цілий ряд сільськогосподарських підприємств зменшили розмір відрахувань до бюджету порівняно з січнем-червнем 2019 р. Причин для цього не було. Адже збільшилась мінімальна заробітна плата, площа земельних ділянок не зменшилась, не було накладено карантинних заходів на працівників сільськогосподарської галузі. Весь комплекс весняних та літніх робіт виконувався вчасно.

Важливе джерело наповнення власних доходів селищного бюджету – сплата місцевих податків та зборів, доведений план яких виконано на 99.4 %. Відбулось це за рахунок зменшення плати земельного податку з фізичних осіб та орендної плати за землю з фізичних осіб.   Не отримано 357 тис.872 грн від сплати єдиного податку з фізичних осіб.

     На 47.6% виконано план по неподаткових надходженнях або на 306 тис.777 грн. менше, ніж очікувалось.

 Як результат невиконаного завдання по наповненню селищного бюджету -  недофінансування бюджетних установ, неможливість вирішення питань соціально-економічного напрямку. При умові такої негативної тенденції, селищна рада змушена буде проводити оптимізацію бюджетних установ (а це закриття шкіл, закладів культури та інше). Постійний дефіцит фінансових ресурсів унеможливлює забезпечення видатків на утримання існуючої мережі бюджетних установ.

 ШАНОВНІ ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ!

     Дотримуйтесь законодавства про працю (легальне оформлення суб’єктів підприємницької діяльності, трудових відносин  найманих працівників, виплата заробітної плати прозоро тавідповідно до кваліфікації ). Сплата податків у повному обсязі – це Ваша повага до дітей, до батьків, до інвалідів та інших незахищених верств населення.