1. Заява на розробку та видачу технічних умов на водопостачання та каналізування існуючогооб’єкта;                                                                                                                        

 2. Опитувальний лист установленої форми на водопостачання та каналізування існуючого об’єкта;                                                                                                                         

3. Схема розміщення об’єкта в М 1:2000 з прив’язками до вулиць міста;                                                    

4. Копія документа, що підтверджує право власності (або користування) замовника на об’єкт, копія  документа, що підтверджує  право  власності (або користування) замовника на земельну ділянку;                                                                                                                                         

 5. Довідка про фактичне  водоспоживання  об’єкта;                                                     

 6. Розрахунок витрат водоспоживання та водовідведення згідно діючих норм, завірений підписом уповноваженої особи і печаткою проектної організації та підписом замовника;                                                                                                                       

 7. Акт обстеження мереж водопостачання та водовідведення об’єкта;                                                          

   8. Копія чинного договору на надання послуг з водопостачання та приймання стічних вод (в разі наявності)

 

Для отримання технічних умов на водопостачання і каналізування замовнику об’єкта будівництва ( реконструкції) необхідно надати до Любарського КП «Добробут» пакет документів, що містить:

                                    Для юридичних та фізичних осіб

1.Лист –заяву (заява для фізичних осіб)  на розробку та видачу технічних умов на водопостачання, лист –заяву (заява для фізичних осіб) на розробку та видачу технічних умов на каналізування за підписом керівника та головного бухгалтера, оформлений належним чином;

2.Опитувальний лист установленої  форми  на водопостачання та каналізування об’єкта;

3.Схему розміщення об’єкта в М 1:2000 з прив’язками до вулиць;

4.Копію документа, що підтверджує право власності ( або користування) замовника на об’єкт, копію документа, що підтверджує право власності ( або користування) замовника на земельну ділянку;

5.Копію одного з правовстановчих  документів (розпорядження РДА, рішення селищної ради, містобудівні умови і обмеження забудови  земельної  ділянки, дозвіл на розміщення  тимчасової споруди або інші);

6.Довідку про фактичне водоспоживання об’єкта ( тільки для існуючих об’єктів або об’єктів реконструкції);

7.Розрахунок витрат водоспоживання та водовідведення згідно діючих норм, оформлений належним чином.

 

Пакет документів подається до Любарського КП «Добробут» за адресою:

с.Старий Любар, вул.Перемоги,127; телефон для довідок:2-22-99