Фото без описуУ Любарському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки з 11 січня 2021 року розпочалась приписка грормадян до призовної дільниці.

Згідно із законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» щороку упродовж січня-березня триває процес приписки громадян до призовних дільниць. Що таке приписка громадян?

Звернемось до вже зазначеного закону, стаття 14.1 «Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей.

Для проведення приписки громадян України у районах (містах) утворюються призовні дільниці.

Хто підлягає приписці громадян?

До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними (міськими) військовими комісаріатами за місцем проживання.

Не підлягають приписці до призовних дільниць громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Як здійснюється оповіщення про явку на приписку?

Оповіщення про явку на приписку проводиться наказами районних військових комісарів. Конкретні терміни явки до призовних дільниць для проходження приписки установлюються районними військовими комісаріатами у документах (повістках), вручення яких провадиться через житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, домовласників, відповідні органи рад, підрозділи по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

У необхідних випадках повістки можуть вручатися громадянам безпосередньо за місцем їх проживання.

У нашому місті процес приписки відбувається організовано і юнаків цілими групами за списками відправляють із навчальних закладів до військового комісаріату і призначений день.

Чи можна не прийти на приписку у призначений день?

Категорично не можна пропускати явку на приписку.

Усі громадяни, які викликаються районними військовими комісаріатами для проходження приписки, зобов'язані прибути до призовних дільниць у терміни, зазначені у повістці. Поважними причинами неприбуття громадян до призовних дільниць у терміни, встановлені районним військовим комісаріатом, вважаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба або інші обставини, які позбавили громадянина особисто прибути;

смерть або тяжка хвороба близького родича.

Причини неприбуття повинні підтверджуватися відповідними документами.

Щодо осіб, які не прибули в призначений термін, уточнюються причини неприбуття і одночасно у разі потреби разом з органами внутрішніх справ вживаються заходи до їх виклику чи розшуку.

Зазначимо, що від явки на приписку повністю звільняються лише особи, які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування, що повинно підтверджуватися довідками відповідних лікувально-профілактичних закладів або медико-соціальних експертних комісій.

Як відбувається процес приписки?

Коли ви приходите до військового комісаріату, вас зустрічає черговий, який проведе до призовної дільниці та роз’яснить правила поведінки на ній. Далі з кожним допризовником особисто поспілкуються, перевірять наявність всіх необхідних документів та повноту заповнення даних облікової картки та особової справи.

Усі документи про стан здоров’я, довідки з органів МВС, суду, досудового розслідування, державних органів реєстрації актів цивільного стану підшиваються в особову справу, де також зберігається і облікова картка допризовника.

Медичний огляд громадян, які приписуються до призовних дільниць, та визначення придатності їх до військової служби за станом здоров'я здійснюються методом індивідуальної оцінки відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України.

Громадяни, які приписуються до призовних дільниць, проходять рентгенологічне (флюорографічне), лабораторне та у разі потреби інші види медичного обстеження.

Після закінчення медичного огляду кожний лікар заносить до облікової картки призовника та інших документів, передбачених Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах, дані про встановлений діагноз, висновок про ступінь придатності до військової служби, про обмеження призначення за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями, дату проходження медичного огляду і скріплює своїм підписом. Дані про медичний огляд та встановлений діагноз заносяться також у вкладку до медичної карти амбулаторного хворого.

Під час приписки кожний допризовник особисто постає перед комісією з питань приписки, до якої входить військовий комісар та інші уповноважені особи.

Яке рішення виносить комісія з питань приписки?

Комісія з питань приписки на підставі поданих документів та особистої бесіди з допризовником з урахуванням роду його діяльності, спеціальності, рівня освітньої підготовки, морально-ділових якостей, загального розвитку і результатів медичного огляду приймає одне з рішень, яке заноситься до книги протоколів:

- придатний для військової служби та попередньо призначений до служби у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні;

- тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування;

- підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та проведення повторного медичного огляду (із зазначенням дати проведення);

- непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних;

- непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягає виключенню з військового обліку;

- підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт за вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

- підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В окремих випадках призовна комісія може направити юнака на додаткове обстеження чи лікування, і в такому випадку відвідування лікувально-профілактичних і лікувальних закладів згідно з рішенням комісії з питань приписки є обов'язковим.

Якщо ж ви маєте право на відстрочку від призову з різних причин, або ж хочете проходити військову службу за контрактом, бажаєте навчатися у вищих військових навчальних закладах, придатні до служби в режимних та навчальних частинах або для підготовки з військово-технічних спеціальностей, про це робиться відповідний запис у вашій обліковій картці. Ці дані будуть враховані під час чергового призову громадян на строкову військову службу.

Посвідчення про приписку

Громадянам, приписаним до призовних дільниць, видається посвідчення про приписку до призовної дільниці. Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається за особистим підписом призовника у відомості видачі.

Посвідчення про приписку до призовної дільниці вручається в урочистій обстановці в день прийняття рішення комісією. Під час вручення посвідчення про приписку вам роз’яснять права та обов'язки з додержання правил військового обліку, відповідальність за порушення цих правил і порядок проходження підготовки до військової служби, а особам, щодо яких прийнято рішення про направлення на медичне обстеження (лікування) або для підвищення рівня освітньої підготовки, - про необхідність регулярного відвідування лікувально-профілактичних чи навчальних закладів (курсів).

У разі втрати посвідчення про приписку призовнику видається дублікат. Видача дубліката посвідчення про приписку проводиться за письмовою заявою призовника, в якій зазначаються обставини втрати. Підставою для видачі дубліката посвідчення є рішення районного військового комісара, яке приймається після з'ясування обставин втрати призовником посвідчення про приписку.

Громадяни, визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час або непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, а також ті, що були раніше засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт, зокрема із звільненням від відбування покарання на військовий облік призовників не беруться і на підставі рішення комісії з питань приписки одержують військовий квиток, у якому робиться відповідна відмітка. Оформлення військових квитків цим громадянам здійснюється на підставі витягу з книги протоколів засідань комісії з питань приписки.

За додатковою інформацію завжди можна звернутися до Любарського РТЦК та СП за адресою смт Любар, вул.Ватутіна,3 або за тел. (04147) 2 35 43.