ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ                          11

Реєстрація декларації відповідності матеріально – технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

           Інформаційна картка

 

11-01

Видача експлуатаційних дозволів для потужностей  (об’єктів):

  1. З переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
  2. З виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

      Інформаційна картка

 

11-02

Видача експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

         Інформаційна картка

 

11-03