До уваги випускників та їх батьків! Навчання у військових коледжах сержантського складу

   Сержант - це лідер для солдат, зразок для підлеглих, опора для командира!

   Військові коледжі сержантського складу здійснюють підготовку військовослужбовців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з терміном навчання 2,5 роки та проводить курси підвищення кваліфікації сержантського складу.
   Основними завданнями Військового коледжу сержантського складу є:
1. підготовка курсантів до військово-професійної діяльності в Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави, відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, системи стандартів вищої освіти;
2. впровадження освітньої діяльності з підготовки військових фахівців, яка включає навчальну, виховну, методичну і культурну діяльність;
3. забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців з неповною вищою освітою;
4. забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство, військову справу;
5. формування соціально зрілої, творчої особистості;
6. виховання морально, психічно і фізично здорового покоління свідомих громадян Української держави;
7. виконання моральних норм і загальновизнаних принципів міжнародного права;
8. формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до військово-професійної діяльності на основі розвинутих професійно-важливих якостей, відповідальності за свою роботу перед суспільством, державою і людством;
9. забезпечення високих етичних норм у стосунках між військовослужбовцями, викладачами та курсантами, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги;
10. підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
11. військово-патріотична та культурно-просвітницька діяльність.

   Військовий коледж сержантського складу здійснює освітню діяльність з підготовки професійного сержантського складу середнього та вищого рівня для потреб Збройних Сил України.

 ВІЙСЬКОВІ КОЛЕДЖІ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ:

  • Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (веб-сайт: https://www.asv.gov.ua/?q=vkss);     
  • Військовий коледж сержантського складу Харківського університету Повітряних сил ім. І.Кожедуба (веб-сайт: http://www.hups.mil.gov.ua/vijskovij-koledzh.../);
  • Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації (веб-сайт: https://vkss-viti.bitrix24site.ua/);
  • Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національний університет “Одеська морська академія” (веб-сайт: https://www.omctf.od.ua/).

Студентам присвоюється сержантське звання і вони продовжують службу за контрактом або по бажанню поступають поза конкурсом до ВВНЗ на 2-й курс для продовження навчання для отримання офіцерського звання.