Любарська селищна рада інформує суб’єктів господарювання щодо дії Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабiнету Miнicтpiв України вiд 07.02.2018 № 107 (в редакції постанови Кабiнету Miнicтpiв України вiд 12.05.2021, № 517), далi – Порядок. Відповідно до Порядку бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Отримувачами бюджетних коштів є:

суб’єкти господарювання - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичні особи - підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства, що провадять діяльність у галузях тваринництва: 

 • стосовно яких не відкрито провадження у справі про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або якi не перебувають на стадії ліквідації;
 • якi не мають на 1 число місяця, в якому приймається рішення про включення до peєcтpiв або відомостей про нарахування розміру часткового відшкодування або дотації, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС.

На отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання кізочок, козематок, ярок, вівцематок суб’єкти господарювання подають документи згідно з пунктом 12 Порядку.

Дотація на утримання кіз та овець надається на безповоротній ocнoвi суб'єктам господарювання, які є власниками кіз та овець, за кожну наявну за станом на 01 сiчня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку кізочку, козематку, ярку, вівцематку в розмірі 1 000 гривень за одну голову.

Для отримання дотації за утримання кіз та овець суб’єкти господарювання, які є власниками є власниками кіз та овець, подають до 01 липня поточного року такі документи:

 •  заявку;
 •  довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;
 • копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин i забезпеченість їх кормами (форма N 24 (річна) за станом на 01 сiчня (суб'єкти господарювання, якi є юридичними особами);
 • копії реєстраційних свiдоцтв овець/кіз, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 i більше голів - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до структурного підрозділу та зареєстровані в системі документообігу.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

На отримання спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів’я кopiв власного відтворення суб'єкти господарювання подають документи згідно з пунктом 13 Порядку.

Дотація за приріст кopiв надається на безповоротній ocнoвi суб'єктам господарювання, які є юридичними особами i власниками кopiв, за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо за станом на 01 липня поточного року порівняно з наявним поголів’ям кopiв станом на 01 сiчня поточного року, в розмірі 30 000 гривень за одну голову.

Для отримання дотації за приріст корів суб'єкти господарювання, які є юридичними особами i власниками корів, подають до 1 вересня поточного року такі документи:

 • заявку;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин i забезпеченість ix кормами (форма №24 річна) за станом на 01 сiчня;
 • копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг (місячна) за січень – червень поточного року;
 • виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку кopiв, зокрема кopiв, що народжені у господарстві суб'єкта господарювання, який є юридичною особою i власником кopiв, за станом на 01 сiчня та 01 липня поточного року.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, якi надійшли до структурного підрозділу та зареєстровані в системі документообігу.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Документи за вищевказаними напрямами подаються до Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадмiнiстрацii за адресою: місто Житомир, вулиця Мала Бердичівська, 25.