Фото без опису

1. За допомогою особистого ключа або інших способів електронної
ідентифікації здійснюємо вхід до приватної частини Електронного
кабінету, який розміщено за посиланням:

https://cabinet.tax.gov.ua/login
2. Для реєстрації ПРРО знаходимо та створюємо електронний документ за
формою № 1-ПРРО «Заява про реєстрацію програмного реєстратора
розрахункових операцій» (J/F1316602).
3. При заповненні заяви за формою № 1-ПРРОнеобхідно вказати дані:
а.)в розділі 1 «Дія» обираємо комірку «Реєстрація»;
б.)в розділі 2 «Дані щодо суб’єкта господарювання» зазначається:
- найменування/прізвище, ім’я, по батькові;
- податковий номер/серія (за наявності) та номер паспорта;
 ІПН (для платників ПДВ).
в.)в розділі 3 «Дані щодо господарської одиниці» зазначається:
- Ідентифікатор об’єкта оподаткування та КОАТУУ (згідно з присвоєним
суб’єктом господарювання при наданні Повідомлення про об’єкти
оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які
проводиться діяльність за формою № 20-ОПП). Для фізичних
осіб-підприємців – платників єдиного податку у яких відсутні
господарські одиниці у поле ідентифікатор об’єкта оподаткування
проставляється значення «00000000» та в полі КОАТУУ – значення
населеного пункту місця реєстрації;
- назва ГО – для відображення у розрахунковому документі;
- адреса розміщення ГО (програмно-технічного комплексу
самообслуговування) – для відображення у розрахунковому документі;
- назва платіжної системи (для платіжної організації платіжної системи
(учасника платіжної системи)– для відображення у розрахунковому
документі за умови якщо суб’єкт господарювання є учасником такої
платіжної системи.
г.) в розділі 4 «Дані щодо ПРРО» зазначається:
- Тип ПРРО;
- Назва ПРРО (як приклад «Каса», «Термінал», «ПТКС», «Сайт»);
- Номер ПРРО – вказується номер ПРРО, який в межах кожної окремої
господарської одиниці має бути унікальним;

- фіскальний номер ПРРО при виконанні дії «Реєстрація» не зазначається.
д.) в розділі 5 «У разі відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним
сервером контролюючого органу здійснення розрахункових операцій до
‘моменту належного встановлення зв’язку:» ставиться позначка:
- не здійснюється (ПРРО не працює в режимі офлайн) – при застосуванні
ПРРО виключно в режимі онлайн та у такому разі ПРРО не зможе працювати
за відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером контролюючого органу;
- здійснюється (ПРРО може працювати в режимі офлайн) – надає
можливість застосовувати ПРРО за відсутності зв’язку між ПРРО та
фіскальним сервером контролюючого органу;
- здійснюється (застосовується резервний РРО згідно з п.13 розділу V
Порядку) –у такому випадку за відсутності зв’язку між ПРРО та
фіскальним сервером контролюючого органу застосовується резервний РРО.
е.) в розділі 6 «Прошу до стандартної кількості (2 тис. фіскальних
номерів) додатково видати фіскальні номери у кількості:»
проставляється значення (тільки для ПРРО, які мають позначку
«здійснюється (ПРРО може працювати в режимі офлайн)»).
є.) в розділі 6 «Підписант» зазначається посада та дані підписанта.
4. Виконуємо перевірку та у разі відсутності помилок, зберігаємо,
підписуємо та направляємоЗаяву на обробку.
5. Через короткий проміжок часу перевіряємо отримання квитанції про
обробку Заяви, та у разі успішної обробки у квитанції отримуємо:
«Документ прийнято» «Інформація – ПРРО “Назва каси” з локальним
номером “Номер каси” призначено фіскальний номер “Фіскальний номер
ПРРО”».
6. Наступним кроком є подання Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО) форма №J/F1391801.
За умови попереднього подання та успішної обробки повідомлення про касирів за формою J/F1391801 можна здійснити завантаження програмногозабезпечення ПРРО з офіційного вебпорталу ДПС, яке розміщено у банері «Програмні РРО» та доступні за посиланням:
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/.
8. Вхід в ПРРО (додавання сертифікатів) здійснюється за допомогою
ключа касира/старшого касира щодо якого суб’єкт господарювання подав
Повідомлення за формою J/F1391801.

 Бердичівська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області