Постановою Кабміну України № 333 від 19  березня 2022 р розроблений ПОРЯДОК компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Компенсація буде виплачуватися власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували внутрішньо переміщених осіб для покриття понесених витрат. Власник житла обов’язково повинен подати заяву ( зразок заяви додається) до Любарської селищної ради з  копіями документів, що посвідчують розміщених осіб  (ідентифікаційний номер, серію та номер паспорта). Власник жилого приміщення також зобов’язаний в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні.

    Кожен заявник повинен мати банківські реквізити для отримання коштів.

   УВАГА! З метою отримання коштів за березень 2022 р заяви необхідно заповнити та передати адміністраторам по старостинським округам , а по смт. Любар -  до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) не пізніше 05 квітня 2022 року.

 

Зразок заяви

 

ЗАЯВА

на отримання компенсації витрат  Іваненко Сергій Леонідович  ідентифікаційний номер 1552216655 серія та номер паспорта громадянина України, який є власником жилого приміщення приватного житлового фонду, розміщеного за адресою  с. Провалівка Житомирського району Житомирської області вулиця Вишнева, будинок 21, що пов?язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб за  березень 2022 року.

Суму компенсації прошу визначити виходячи з проживання у жилому приміщенні таких фізичних осіб:

 

 

 

    №

Прізвище, ім’я, по батькові внутрішньо переміщених осіб, серія та номер паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Адреса жилого приміщення тимчасового розміщення

Кількість людино-днів у відповідному місяці

 

Підпис**

1.

Гаврилюк Микола Петрович, 1234567890 серія та номер паспорта

с. Провалівка Житомирського району Житомирської області вул. Вишнева, буд. 21

Наприклад 60 (кількість людей множимо на кількість днів проживання.  3 особи х на 20 днів проживання)

Підписи кожної особи, що прожи-ває в будинку

 

*Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.

**Цим підписом підтверджую факт мого проживання за зазначеною адресою, його безоплатність, правильність реквізитів документів, що встановлюють особу, і відсутність у мене статусу особи, яка отримує щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.

Банківські реквізити заявника для перерахування суми компенсації

 

 

_________________            __________________              ________________

         (підпис)                                     (прізвище, ім’я, по батькові)                                 (дата)

                                                                  власника житла