Фото без опису

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

https://kneu.edu.ua/ua/plicants/pravula_pruj_2022/

 

Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання, або розгляду мотиваційних листів в передбачених Правилами прийому випадках

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються:

бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет), або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами

прийому в один з цих років для відповідних спеціальності (освітньої програми,

конкурсної пропозиції) та джерела фінансування

 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 з українськоїмови та літератури/української мови, математики та/або історії України забажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національногомультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (Додаток 5 до Правил прийому)

 

Спеціальність

Освітня програма

Конкурсні предмети національного

мультипредметного тесту (НМТ)

Ваговий

коефіцієнт

Мотиваційний

лист

Мінімальна

кількість балів

051 Економіка

Економіка міста та

урбаністика

1.Українська мова

0,35

+

100

2. Математика

0,4

100

3. Історія України

0,25

100

 

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти) на конкурсні пропозиції 2019 року (Додаток 5.1 до Правил прийому)

Бюджетні пропозиції

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів (ЗНО)

Ваговий

коефіцієнт

Мінімальна

кількість балів

051 Економіка

Економіка міста та

урбаністика

1.Українська мова та література

0,3

100

2. Математика

0,2

100

3. Іноземна мова або Географія

0,4

100

 

Небюджетні пропозиції

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів (ЗНО)

Ваговий

коефіцієнт

Мінімальна

кількість балів

051 Економіка

Економіка міста та

урбаністика

1.Українська мова та література

0,2

100

2. Історія України

0,2

100

3. Іноземна мова або Географія

0,5

100

 

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінюваннядля вступу на основі повної загальної середньої освіти) на конкурсні пропозиції 2020 року (Додаток 5.2 до Правил прийому)

 

Бюджетні пропозиції

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів (ЗНО)

Ваговий

коефіцієнт

Вага

атестату

Мінімальна

кількість балів

051 Економіка

Економіка міста та

урбаністика

1.Українська мова та література

0,3

0,1

100

2. Математика

0,2

100

3.Іноземна мова або Географія

0,4

100

 

Небюджетні пропозиції

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів (ЗНО)

Ваговий

коефіцієнт

Вага

атестату

Мінімальна

кількість балів

051 Економіка

Економіка міста та

урбаністика

1.Українська мова та література

0,2

0,1

100

2. Історія України

0,3

100

3.Іноземна мова або Географія

0,4

100

 

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти 2021 року (Додаток 5.3 до Правил прийому)

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів (ЗНО)

Ваговий

коефіцієнт

Вага

атестату

Мінімальна

кількість балів

051 Економіка

Економіка міста та

урбаністика

1.Українська мова

0,3

0,1

100

2. Математика

0,2

100

3. Іноземна мова або Географія або Біологія або

Історія України або Фізика або Хімія

0,4

100

 

 

Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця

переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до Порядку

https://drive.google.com/file/d/1Mrc9PMDHifht3Rd4rEQJF_Yiu3Kvrf8z/view.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності

визначені в додатку 4 до Порядку

https://drive.google.com/file/d/1FvZbL3EHiedJve5c7SSnQy7R8XUE1Usl/view.

Особи, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства культури, молоді і спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.

 

Критерії оцінювання мотиваційних листів приймальною комісією Визначені Правилами прийому (Додаток 6)