Житомирський державний університет імені Івана Франка  здійснює набір здобувачів на навчання за освітньо-професійною програмою «Публічне управління  та адміністрування» за другим  (магістерським) рівнем вищої освіти.

Навчання за спеціальністю «Публічне управління  та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах  з урахуванням комплексу зовнішніх  і внутрішніх факторів впливу і тенденцій  розвитку  в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

За  детальною  інформацією  рекомендуємо  звертатись  за  телефоном    097 83 24 111.