Фото без опису

Любарське   комунальне  підприємство  «Добробут»

Любарської  селищної  ради  Житомирської  області

13133, Житомирська область Житомирський район, с. Старий Любар, вул. Перемоги,  буд. 127

                            Код ЄДРПОУ 36328136               dobrobut_ljubar@ukr.net

                   

                 До відома споживачів житлово-комунальних послуг

                                                                                                                                 

     Згідно ст.13 Закону України «Про відходи» (далі ЗУ)  суб'єктами у сфері поводження з відходами є громадяни України,іноземці та особи без громадянства,а також підприємства,установи,та організації усіх форм власності,діяльність яких пов'язана із поводженням з відходами.

Обов'язком громадян України та інших суб'єктів господарської діяльності у  сфері поводження з відходами (ст.15,17 ЗУ) є :

-дотримання вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;

-внесення в установленому порядку плати за послуги з поводження з побутовими відходами; 

-запобігання утворенню та зменшенню обсягів утворення відходів;

-укладання угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію;

-не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах.

    Згідно з п.1 ч.3 ст.20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживач зобов`язується укласти договір про надання житлово-комунальних послуг.До категорії споживачів  вищевказаний Закон відносить фізичних та юридичних осіб, які отримують житлово-комунальні послуги.

Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами укладають договори з юридичною особою,яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території,на якій знаходиться об'єкт утворення відходів.

На даний час,рішенням виконавчого комітету Любарської селищної ради від 02 червня 2022 року №112  визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Любарської селищної ради - комунальне підприємство «Добробут» Любарської селищної ради.

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами належить(ст.21 ЗУ):

-забезпечення виконання вимог законодавства про відходи;

-вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання,які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;

-координацію діяльності суб'єктів підприємницької діяльності,що знаходяться на їх території,в межах компетенції;

-сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення;

-здійснення контролю за додержання юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону.

   У разі відсутності у громадян договорів на вивезення відходів або відмови від укладання договорів (п.6.5.1. «Правил благоустрою Любарської селищної територіальної громади») є порушенням вимог щодо поводження з відходами.

  Уповноваженими особами Любарської селищної ради будуть складатися протоколи про адміністративне правопорушення та подаватися на розгляд адміністративної комісії селищної ради для складання штрафу згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення.

   Згідно зі ст.152 Кодексу України про адміністративні порушення,порушення правил у сфері благоустрою населених пунктів тягне за собою накладення штрафу  - від 340 до 1360 грн.;громадян - суб`єктів підприємницької діяльності – від 850 до 1700 грн.

На вимогу ЗУ перевезення побутових відходів здійснюється спеціально обладнаними транспортними засобами ,які є в наявності  КП Добробут».

Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах. Термічне оброблення  (спалювання )побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об'єктах.

Правопорушенням у сфері поводження з відходами є самовільне розміщення чи видалення відходів ,а також невиконання розпоряджень і приписів органів місцевого самоврядування та несвоєчасне внесення платежів за розміщення відходів.

Підприємства,установи,організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду,заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про відходи,в порядку і розмірах,встановлених законодавством України. 

   Прохання до громадян,  юридичних осіб, підприємців, які ще не уклали договір на вивезення побутових відходів, звернутися в КП «Добробут» Любарської селищної ради за адресою: село Старий Любар,вулиця Перемоги,будинок 127 .

  При собі мати установчі документи на право власності (оренди)  нерухомого майна,паспорт та ідентифікаційний код,виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.                                                                                                   

 

  

    Адміністрація КП «Добробут»