Фото без опису

З різних причин діти можуть залишитися без мами і тата або без їхнього піклування: смерть батьків, жорстоке ставлення до дітей тощо. Звісно, найкращим рішенням для дитини є збереження її біологічної сім’ї. Проте, якщо це неможливо, згідно з українським законодавством, усиновлення дітей є пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у нову сім’ю.

Наразі  на території Житомирського району проживає 126 усиновлених дітей, які виховуються у 105 сім’ях.

Що потрібно знати тим, хто виявляє бажання прийняти  у свою сім’ю дитину на правах сина або дочки – роз’яснюють працівники служби у справах дітей Житомирської районної військової адміністрації.

За законодавством, усиновити можна дитину, яку покинули в пологовому будинку після досягнення нею двомісячного віку або через два місяці від того моменту, коли дитину покинули. Усиновленню підлягають діти-сироти або  діти, чиї батьки позбавлені батьківських прав.

Кожній сім’ї, яка усиновила дитину, держава гарантує:

– одноразову допомогу у зв’язку з усиновленням у розмірі як при народженні першої дитини;

– одноразову оплачувану відпустку тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей).

Якщо Ви бажаєте усиновити дитину, звертайтеся з письмовою заявою про взяття Вас на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей Житомирської районної державної адміністрації, за адресою: м. Житомир,
вул. Л. Українки, 1, каб. 417, тел. (0412) 42-46-69
.

До заяви додаються такі документи:

  1. Копія документа, що посвідчує особу;
  2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) (за наявності);
  3. Копія документу, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
  4. Довідка про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік.

У разі коли усиновлювачами є подружжя, довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

  1. Копія свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
  2. Висновок про стан здоров’я кожного заявника;
  3. Документ про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;
  4. Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
  5. Згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально.

Заяву може бути подано в паперовій формі безпосередньо під час особистого прийому в службі у справах дітей Житомирської районної державної адміністрації або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 22-1 Порядку провадження діяльності усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 (зі змінами) – (далі -Порядок).

У заяві зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання – адреса кожного з них), дані паспорта громадянина України, номер телефону та адреса електронної пошти.

У разі коли один із подружжя не може особисто з’явитися до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, може подати дружина (чоловік).

Копії документів, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 5 і 8 засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя, висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним із подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому переліку.

Кандидати в усиновлювачі обов’язково проходять курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Житомирському обласному центрі соціальних служб з метою  отримання рекомендацій щодо можливості усиновлення дітей, крім випадків, коли заявники є родичами дитини, її опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями. Подання для проходження навчання в Житомирському обласному центрі соціальних служб, подає служба у справах дітей за адресою звернення заявників.