Фото без опису

З метою вшанування пам’яті та популяризації творчої спадщини славетної української поетеси Лесі Українки, Управління культури та туризму Житомирської обласної військової адміністрації оголошує конкурс на здобуття обласної літературно-мистецької премії імені Лесі Українки.

Присуджується премія у чотирьох номінаціях за досягнення у галузях:

«Література» — за художні твори авторів Житомирської області, виданих за останні три роки, що здобули визнання у читачів і мають позитивну оцінку літературознавців;

«Образотворче мистецтво» — за твори живопису, графіки і скульптури, що були виставлені на міських і обласних  та Всеукраїнських виставках;

«Музична культура та виконавська майстерність» — за концертні програми, цикл композицій та окремі твори, що здобули популярність серед слухачів та глядачів, були подані до засобів масової інформації, а також виконувались в авторських концертах та в збірних програмах;

«Дослідження і промоція творчої спадщини Лесі Українки» — за наукові праці, промоцію поезії і драматургії Лесі Українки у царині театрального мистецтва, освіти, закладів культури, музеїв тощо.

Присуджується особам або групі осіб у кожній номінації незалежно від національності, статі, віросповідання, расової приналежності.

Пропозиції щодо претендентів можуть вносити творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації.

Для участі в конкурсі на здобуття Премії у паперовому та електронному вигляді до Управління культури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації необхідно подати такі документи:

клопотання про присудження Премії оформлене в довільній формі;

матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента відповідно до номінації у вигляді друкованої продукції, фото, аудіо- та /або відеозаписів;

копії рецензій у мистецтвознавчій літературі та/або публікацій у засобах масової  інформації, інші рецензійні матеріали на твір;

творча характеристика претендента;

копії дипломів, грамот, інших нагород;

копія паспорта громадянина України(у разі подання особою копії  паспорта  громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково подається документ, що підтверджує факт реєстрації місця проживання  на території Житомирської області);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податників або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера  облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган) (далі – Реєстраційний номер). У разі, якщо претендентом є колектив, копія паспорта громадянина України та Реєстраційного номера його керівника (за наявності);

письмова згода претендента на обробку персональних даних відповідно до  Закону України «Про захист персональних даних».

Надіслані матеріали не рецензуються і не повертаються.

Премія може бути присуджена претендентові тільки один раз.

У випадку наявності декількох переможців в одній номінації, Премія розподіляється рівними частинами між усіма лауреатами.

Заявки приймаються з 25 вересня по 25 жовтня 2023 року включно на електронну адресу управління ukr@ktdep.zht.gov.ua та в паперовому вигляді за адресою: м. Житомир, вул. М. Бердичівська, 25, каб. 60.

Додаткова інформація за тел.: 0675920515 – головний спеціаліст відділу культурних установ та у справах релігій, національностей  Марчук Наталія.