За підсумками 9 місяців 2018 року середній показник надходжень власних
доходів на 1-го мешканця по 45-ти ОТГ області збільшився на 924,2 грн (+63,5%) та
склав 2 380,3 грн (у тому числі: по 32-х ОТГ, утворених у 2015-2016 роках цей
показник зріс на 29,1% та становить 2 346,5 грн, а по 13-ти утворених у 2017 році – у
3 рази і становить 2 441,5 грн).


Щодо динаміки надходжень місцевих податків і зборів за 9 місяців 2018 року
порівняно з 9 місяцями 2017 року, то найвищий темп зростання цих надходжень
спостерігається по бюджету Барашівської ОТГ – у 2,1 рази, найнижчий рівень – по
Краснопільській ОТГ – зниження на 5,9%.
Серед ОТГ області 36 громад отримують з державного бюджету базову
дотацію, 7 перераховують реверсну дотацію. Найвищий рівень дотаційності у
Барашівській громаді, у якої обсяг базової дотації у загальній сумі доходів становить
39,2%.
Найбільша питома вага видатків на утримання апарату управління у власних
ресурсах ОТГ (без урахування трансфертів) припадає на бюджет Потіївської ОТГ –
57,1%, найменша – на бюджет Чижівської ОТГ – 13,7%.
Матеріали підготовлено за підсумками виконання місцевих бюджетів за 9 місяців 2018 року, на
підставі даних

Показники за посиланням...https://rada.info/upload/users_files/04345664/f2c3aca8fc780ec13495421af0eb26da.pdf