Додаток до рішення

селищної ради

 від 22.12.2017р.№ 32

 

Соціальна Програма

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки Любарської селищної ради

Загальна характеристика Програми

 1.

Ініціатор розроблення Програми

селищна рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

наказ Міністерства соціальної

політики України від 06.11.2015 № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні»

3.

Розробник Програми

відділ у справах дітей селищної ради

4.

Співрозробники Програми

Селищна рада

5.

Відповідальний

виконавець Програми

Селищна рада

6.

Термін реалізації Програми

2018 – 2022 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти обласного,  селищного  бюджетів

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

670 тис.грн.

8.1.

У тому числі бюджетних коштів,

670 тис.грн.

 

  • з них коштів обласного бюджету
  • селищного бюджету
340 тис. грн.
 
330 тис. грн.

9.

Основні джерела фінансування

Кошти селищної ради

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

В селищі станом на 1 листопада 2017 року на первинному обліку відділу у справах дітей перебуває 58 дітей, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 43 дитини - під опікою та піклуванням громадян, 10 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. В інтернатних та інших закладах області перебуває 5  дітей вищезазначеної категорії. На тимчасовому влаштуванні – дітей немає.

Стан забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:  на праві власності житло не має жодна дитина,  14 дітей мають житло на праві користування.

Із загальної кількості дітей зазначеної категорії 44 дитини взагалі не мають житла. Відповідно до законодавства, 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років,  зараховані на квартирний та соціальний квартирний облік.

Впродовж 2018-2022 років 24 дитини, згідно із законодавством,  потребуватимуть постановки на соціальний квартирний облік, а саме: 7 дітей досягне 16-річного віку у 2018 році, 3 дітей  - у 2019 році, 7 дітей  - у 2020 році, 5 дітей  - у 2021 році, 2 дитина  - у 2022 році.

Протягом 2017 року 3 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла досягнули 18 річного віку. 15 осіб з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від    18 до 23 років, не мають житла. З них у віці 18 років – 3 осіб, 19 років – 1 осіб, 20 років – 1 особа, 21 рік – 5 осіб, 22 роки – 4 особи.

 12 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягнуть 18 річного віку у 2018 році, та особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла, або мають житло на праві користування у непридатному для проживання стані, перебувають на квартирному соціальному обліку, інші, згідно із законодавством, потребують постановки на квартирний соціальний облік.

Разом з тим, можливості місцевих бюджетів є досить обмеженими порівняно із потребами соціальної сфери, у зв’язку з чим є необхідність виділення субвенції з обласного бюджету селищному бюджету з метою співфінансування витрат, пов’язаних із формуванням фонду соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Програма передбачає вжиття заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

3. Мета Програми

            Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

4. Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та джерела фінансування,

 строки виконання Програми

Реалізація Програми можлива шляхом виконання таких завдань:

  • ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
  • упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом проведення реконструкції чи капітального ремонту житла;
  • вивчення потреб необхідності забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;
  • ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла;
  • вжиття заходів щодо постановки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, у яких відсутнє житло або воно перебуває у непридатному стані, на квартирний облік (облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов) та соціальний квартирний облік;
  • формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом шляхом його придбання серед введених в експлуатацію і на вторинному ринку багатоквартирних житлових будинків, житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб та земельних ділянок, на яких вони розміщені.

Ресурсне забезпечення Програми

            Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та  селищного бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання або упорядкування житла, є:

- кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які повернуться з інтернатних, навчальних закладів, від піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу за період виконання Програми та у яких відсутнє житло або перебуває у непридатному для проживання стані,

- прогнозовані показники опосередкованої вартості спорудження житла, які визначаються Мінрегіоном на відповідний період згідно з Порядком визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженим наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року № 174, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 12 жовтня 2005 року за № 1185/11465,

- норми жилої площі, установлені органом місцевого самоврядування, який надає соціальне житло, але не менше мінімальної норми забезпечення соціальним житлом, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України (13,65кв метрів на одну особу).

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2018

2019

2020

2021

2022

Всього витрат на виконання Програми, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів усього,
тис. грн.

110

140

140

140

140

670

у тому числі: обласний бюджет,

тис. грн

60

70

70

70

70

340

районний, селищної, сільські, бюджети,

тис. грн

50

70

70

70

70

330

Інші джерела

-

-

-

-

-

-

           Термін дії Програми – п’ять років (2018 - 2022).

Порядок використання коштів обласного бюджету на реалізацію Програми

1. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в  бюджеті селищної ради на виконання заходів Програми.

2. Головним розпорядником коштів селищного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі – субвенція) є управління фінансів селищної ради.

3. Фінансування видатків субвенції обласного бюджету здійснюється, як правило, в розмірі 50 % обсягів фінансування для придбання або здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла.

4. Фінансування видатків за напрямами Програми здійснюється з відповідних бюджетів в межах затверджених обсягів.

5. Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми як:

1) придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку у відповідних органах місцевого самоврядування і потребують надання позачергового соціального житла після завершення їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, закінчення терміну піклування над такими дітьми;

2) здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на праві власності, до якого вони будуть повертатися після завершення їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми;

6. При купівлі житла враховуються витрати на придбання земельної ділянки.

7. Придбане житло передається до житлового фонду соціального призначення відповідних органів місцевого самоврядування (за згодою) для подальшого надання його у користування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку в цих органах у встановленому законом порядку.

8. Інформація щодо обсягу нарахування сум із підтвердженням наявності необхідних документів надається розпорядником коштів селищного бюджету до служби у справах дітей облдержадміністрації до 20 числа відповідного місяця.

9. Служба у справах дітей облдержадміністрації відповідно до інформацій, поданих головними розпорядниками коштів селищного бюджету та помісячного розпису асигнувань субвенції подає департаменту фінансів облдержадміністрації заявку на фінансування.

10. Служба у справах дітей облдержадміністрації на підставі отриманого фінансування здійснює розподіл коштів субвенції та перераховує її на відповідні рахунки селищного бюджету.

11. Отримані бюджетом селищної ради субвенції перераховуються на рахунок головного розпорядника коштів, відкритого в органі державної казначейської служби.

12. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та виконавцями завдань, заходів Програми в установленому законодавством порядку.

13. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів субвенції несуть розпорядники коштів згідно з чинним законодавством.

14. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів селищного та обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

Показники продукту Програми

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2018

2019

2020

2021

2022

Всього витрат на виконання програ-ми,

тис. грн

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом і благоустроєними житловими приміщеннями для постійного проживання

Кількість осіб

 

 

 

 

9

1

1

1

1

1

670

2

 

Капітальний ремонт чи реконструкція  житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Кількість осіб

 

-

-

-

-

-

-

-

5. Напрямки діяльності та заходи Програми

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, в т.ч.:

Очікуваний результат

2018*

2019*

2020*

2021*

2022*

                     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1. Збереження житла, що належить на праві власності або праві користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування

1) Забезпечення ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, його збереження у придатному для проживання стані, встановлення опіки над майном

2018-2022

Відділ  у справах дітей селищної ради

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Контроль за наявністю/відсутністю житла та забезпечення належного його утримання

 

2) Здійснення контролю за своєчасним набуттям дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом

2018-2022

Селищна

 рада

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Захист майнових прав дітей

 

3) Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа

 

 

2018-2022

Селищна

 рада

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

4) Створення комісій для  проведення обстеження стану житлових приміщень, що перебувають  у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

 

2018-2022

Селищна

   рада

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Вивчення питання необхідності постановки на соціальний квартирний облік, придбання житла, проведення капітального ремонту

 

2. Забезпече-ння дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом, формування житлового фонду соціального призначення

1) Здійснення аналізу потреби у наданні житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після їх повернення з інтернатних, навчальних закладів, від піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

2018-2022

Відділ у справах дітей селищної ради,  селищна  рада

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Визначення осіб, які потребують забезпечення житлом

 

2) Ведення соціального квартирного обліку дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на поза чергове  отримання житла із житлового фонду соціального призначення

2018-2022

Старостинські округи

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Облік осіб, які потребують забезпечення житлом

 

3) Сприяння зарахуванню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними  16 років, на квартирний та соціальний квартирний облік

 

2018-2022

Відділ  у справах дітей селищної ради, старостинські округи

 

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Зарахування на соціальний квартирний облік

 

4) Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом

2018-2022

відділ у справах дітей селищної ради, старостинські округи

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

Придбання житлових приміщень для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа благоустроєним житлом

 

Бюджет селищної ради

 

 

 

 

 

 

5) Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2018-2022

Селищна рада

 

 

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Наявність фонду соціального житла для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

3. Розвиток мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

2) Придбання, реконструкція приміщення під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб  з їх числа

2018-2022

Селищна ради

Бюджет селищної ради

В межах фінанси

вих ресурсів

В межах фінансових ресурсів

В межах фінансових ресурсів

В межах фінансових ресурсів

В межах фінансових ресурсів

Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

3) Забезпечення функціонування соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території  селищних, сільських рад

2018-2022

Селищна рада

Бюджет селищної ради

В межах фінансових ресурсів

В межах фінансових ресурсів

В межах фінансових ресурсів

В межах фінансових ресурсів

В межах фінансових ресурсів

4. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) Вжиття заходів щодо передачі у власність дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, житла, у разі якщо право користування житлом є тільки у них

2018-2022

Селищна рада

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення житлом на праві власності

 

2) Призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування на  здійснення права  спадкування, у випадках, коли така дитина є спадкоємцем житла чи майна

2018-2022

Селищна рада

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Захист житлових та майнових прав дітей

 

3) Взяття дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

2018-2022

Селищна рада

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

Всього по Програмі:

 

 

 

 

 

 

 

*Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ у справах дітей селищної ради шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Контроль за дотриманням житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням коштів субвенції здійснює органи опіки та піклування селищної ради.

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю  щорічно до 01 лютого року, наступного за звітним.