Додаток

              до рішення селищної ради

                                   від 22.12.2017р.      № 31                           

 Програма

«Здоров’я дітей раннього віку та соціальна підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2018 – 2022 роки»

 

Сім’я є одним із головних і важливих інститутів суспільства, який впливає на його становлення та розвиток, відображає його стан.

Аналіз стану сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах району дає підстави стверджувати про значні проблеми, які необхідно вирішувати як з боку держави, так і з боку громади.

По – перше, це послаблення основних функцій сім’ї (репродуктивної, виховної, господарсько – побутової, економічної тощо).

По – друге, це визначення бідності як одного з основних факторів, який негативно впливає на функціонування сім’ї, особливо з дітьми.

По – третє, поширення безшлюбного материнства, зростання розлучень та зменшення шлюбів.

По – четверте, це послаблення сімейного виховання, а також зниження відповідальності у батьків за народження та виховання дитини.

Як наслідок, маємо ознаки демографічної кризи у сфері сімейно – шлюбних відносин та щорічне зростання темпів соціального сирітства.

Станом на 25.12.2017 р. на обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах перебуває 136 сімей, відвідано 609 сімей в яких виховується діти до 18 років та перебувають в групі ризику.

Зважаючи на те, що стан української сім’ї має тенденцію до погіршення, виникає потреба консолідувати зусилля органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Мета Програми

 Програма «Здоров’я дітей раннього віку та соціальна підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на 2018 – 2022 роки» розроблена з метою створення у період до 2022 року умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав сім’ї.

У ході виконання Програми передбачається: надавати своєчасну допомогу (у т.ч. ужиття негайних заходів для подолання життєвих труднощів); здійснення комплексу заходів, спрямованих на вихід сім’ї зі складної життєвої ситуації, наслідки, які вона не в змозі самостійно подолати за допомогою наявних засобів та можливостей, створення умов для самостійного розв’язання та подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення соціального статусу сім’ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах.

              Об’єктом Програми є: сім’ї з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних засобів та можливостей, у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною та алкогольною залежністю одного/обох з членів сім’ї, перебуванням у місцях позбавлення волі, ВІЛ – інфекцією, насильством у сім’ї, складними стосунками в сім’ї; сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; одинокі матері (у тому числі неповнолітні), яким потрібна підтримка; сім’ї, члени яких є випускниками інтернатних закладів; сім’ї, члени яких перебували у виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах, та повернулися з них, або були засуджені до покарань без позбавлення волі, відбували альтернативні види покарань; діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (за потребою) та особи із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі і які є випускниками інтернатних закладів; матері (у тому числі неповнолітні), які мали/мають намір відмовитися від новонароджених дітей; молоді особи, які перебували у виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах, та повернулися з них, або були засуджені до покарань без позбавлення волі, відбували альтернативні види покарань, учасники антитерористичної операції, внутрішньо переміщені особи.

Очікувані результати:

Виконання Програми дасть можливість:

- здійснювати профілактичну роботу із сім’єю, в тому числі виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції;

- здійснювати соціальний захист сімей, в тому числі учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених  осіб;

- здійснювати моніторинг призначення  та виплати державної соціальної допомоги і проводити моніторинг причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги та  у разі нецільового використання коштів призупиняти соціальні виплати,

- зміцнити інститут сім’ї в цілому;

- надавати своєчасну адресну допомогу та підтримку;

- своєчасно виявляти сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- зменшити кількість дітей, вилучених із сімейного середовища;

- зменшити кількість дітей, направлених до закладів;

 Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів  бюджету селищної ради  та з  інших джерел

Основні заходи Програми

  1. Забезпечити виконання Державних стандартів соціальних послуг.   

       Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

                                                                                                               Постійно

2. Виявлення та облік сімей, дітей та молоді, які мають ризик потрапити/перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги 

                                        Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

Центральна районна лікарня

Постійно

3.Надання послуги соціального  супроводу  сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з метою надання соціально – педагогічних, соціально – психологічних, соціально – медичних, юридичних, соціально – економічних, інформаційних послуг.

                             Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

Постійно

4.Проведення оцінки потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.

                                       Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

Постійно

5 З метою запобігання ранньому соціальному сирітству продовжити роботу консультаційних пунктів у пологову відділенні та жіночій консультації.

                           Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

                                                                                                                           Постійно

6.З метою забезпечення соціально – правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та зниження показників дитячої смертності в сім’ях даної категорії забезпечити дитячим харчуванням дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на період до 3-х місяців та 2-х років відповідно.

                            Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

Постійно

 7. В рамках діяльності спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» здійснювати виїзди у віддалені населені пункти  для здійснення соціально – профілактичної роботи в навчальних закладах та  сімях, які опинилися в складних життєвих обставинах

                               Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

Постійно

8.Сприяти соціальному захисту дітей через:

- проведення просвітницької роботи серед батьків щодо виховання здорової дитини;

- забезпечення  обліку дітей групи ризику за соціальним фактором;

- визначення груп ризику дітей соціальним фактором і забезпечення динамічного спостереження за ними після повідомлення про випадки насильства, жорстокого ставлення до дітей вдома, залишення дітей без батьківського піклування;

- проведення роботи щодо виявлення дітей з функціонально неспроможних сімей

                                                                                        Центральна районна лікарня

                                                                                                                                            Постійно

9.Забезпечити проведення первинного до пологового патронажу вагітної жінки із числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: збір інформації про склад сім’ї, взаємини в родині, бажання чи небажання мати дитину, відповідність житлових умов та матеріального добробуту, готовність родини допомагати вагітним до і після пологів, рекомендації щодо необхідності повноцінного харчування, сприяння становленню відповідальності майбутньої матері і батька за нормальний перебіг вагітності і здоров’я майбутньої дитини з підкресленням ролі сім’ї, заборона алкоголю і паління, надання пропозицій щодо здорового способу життя.                                      

                                                                                                             Центральна районна лікарня,

                          Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

Постійно

10.Проведення вторинного патронажу вагітної (32 – 36 тижнів) з метою визначення готовності сім’ї до народження дитини.

                                                                                                       Центральна районна лікарня,

                   Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Любарської селищної ради                        

                                                                                                                                       Постійно

 

11.Виявляти сім’ї з асоціальною поведінкою та інформувати районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою забезпечення безпеки членів сім’ї, розміщення їх у заклад соціального обслуговування та, у разі необхідності, сприяння у негайному вилученню дитини з родини.

                                                                                                          Центральна районна лікарня,

                           Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

                                                                                                                                             Постійно

12.Здійснювати  послугу соціального супровіду жінок, які мали намір відмовитись від новонародженої дитини та сімей, до яких повернули або влаштували дитину.

                         Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

                                                                                                                                             Постійно

13. Проводити заходи до дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяний свят для онохворих дітей та дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.                                      

               Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

                                                                                                                         Постійно

 

14.Забезпечити соціальний захист дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах шляхом профілактики раннього соціального сирітства (профілактики відмов від новонароджених дітей, реінтеграція дітей з Будинків дитини у сімейне оточення)

                          Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

                                                                                                                                             Постійно

15.Передбачити надання комплексу оперативних соціальних послуг, в тому числі матеріально – побутових (придбання підгузників, засобів дитячої гігієни, дитячого одягу, дитяче хаврончування) клієнткам консультаційного пункту при пологовому відділенні,  випускницям інтернатних закладів та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради

                                                                                                                                             Постійно

 

16. Надавати соціальні послуги та проводити інформаційно – просвітницьку роботу з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, сприяти у наданні  одноразової матеріальної допомоги сім’ям,  які опинилися у складних життєвих обставинах і знаходяться під соціальним супроводом центру, за місцем проживання та, у разі нецільового використання коштів, призупиняти соціальні виплати.

              Відділ соціального захисту населення

                                    Постійно

17.Проводити інформаційно – профілактичні заходи, спрямовані на підготовку молоді до самостійного життя, формування  відповідального батьківства, створення позитивної моделі сім’ї, профілактику захворювань на інфекції, які передаються статевим шляхом.

                                                               Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Любарської селищної ради                        

                                                                                                                                       Постійно

 

18.Здійснювати контроль за цільовим використанням коштів Державної допомоги при народженні дитини, Допомоги на дітей одиноким матерям та створенням належних умов для повноцінного утримання і виховання дітей.

                      Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Любарської селищної ради                        

                          Відділ соціального захисту населення

                                                                                                                               Постійно

19.З метою  підтримки осіб та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, що направляються до центру соціально-психологічної допомоги забезпечити одноразово продуктами харчування.

                           Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради                        

Постійно

 

 20. Забезпечити проведення заходів на відзначення дат соціального календаря

                                        Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради                        

                                                                                                                      При  потребі

21.Розробляти, видавати та поширювати соціальну рекламну продукцію щодо профілактики негативних явищ, підготовки молоді до сімейного життя та відповідального батьківства

                           Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любарської селищної ради                        

Постійно

 

 

Секретар ради                                                                   В.В.Янко