Легалізація заробітної плати залишається одним із найактуальніших питань сьогодення. Найважливішими складовими соціально-трудових відносин є порядок працевлаштування, оплата праці, режим, умови праці тощо.

На жаль, відносини між роботодавцями та найманими працівниками нерідко не відповідають нормам чинного законодавства. Здебільшого проблемні питання щодо легалізації заробітної плати виникають у суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, коли заробітна плата виплачується найманим працівникам, які не обліковуються у бухгалтерських документах.

При оформленні на роботу працівникам слід пам’ятати, що заробітна плата, яка виплачується у «конвертах»– це тимчасове благо, яке має негативні наслідки,у першу чергу, для самого працівника.

Влаштувавшись на роботу неофіційно, працівник має розуміти, що буде позбавлений:

– гарантованого розміру заробітної плати;

– соціальних гарантій, передбачених для працівника;

– права на відпустку, в тому числі, і на відпустку в зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною;

– права на оплату листка тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною;

– права на охорону праці та соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві.

Нелегально працюючого працівника можуть звільнити у будь-який час без виплати вихідної допомоги, а можливо, і без оплати за виконану роботу.

Тому дуже важливо, щоб працівники отримували заробітну плату офіційно, бо саме у такому випадку вони будуть соціально захищеними.

Трудові відносини між роботодавцями і працюючими повинні будуватися тільки на законодавчій основі.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2019 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» встановлена мінімальна заробітна плата в місячному розмірі у розмірі 4173 грн., тобто розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну  норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати.

Частиною другою статті 31 Закону України «Про оплату праці» визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це – доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику

для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Всі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій статті 31Закону України «Про оплату праці», мають враховуватись до мінімальної заробітної плати.

Любарською селищною радою  утворена та діє робоча група з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Робоча група забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.