Фото без описуНові зміни до Податкового кодексу України щодо    платників
єдиного податку.

    


  З 2 квітня почав діяти Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-2019)» № 540-IX від 30.03.2020р.

     Підвищення граничних розмірів доходу для «єдинників» І-ІІІ груп

     Законом № 540-IX від 30.03.2020р внесено зміни до п. 291.4
ст.291 Податкового кодексу України ( далі – Кодекс). Зокрема, обсяг
доходу буде:

·   для І групи «єдинників» - 1 млн грн ( до 02.04.2020р. було
передбачено 300 тис. грн.);

·   для фізосіб-«єдинників» ІІ групи – 5 млн грн ( до 02.04.2020р.
було передб ачено 1,5 млн грн.);

·   для фізосіб-«єдинників» та юридичних осіб-«єдинників» ІІІ групи
– 7 млн грн.( до 02.04.2020р. було передбачено 5 млн грн.);

     Наслідки перевищення граничних обсягів доходу для платника
єдиного податку відповідної групи, у разі перевищення відбувається
протягом календарного року, визначені пунктом 293.8 ст. 293 Кодексу (
обо в’язок переходу на сплату інших податків, обрання іншої групи
спрощеної системи оподаткування). При цьому, положення Кодексу щодо
зміни лімітів у бік збільшення можуть бути застосовані лише щодо
випадків перевищення, які мали місце, починаючи з 02.04.2020р.

    Наприклад, якщо обсяг доходу платника єдиного податку другої
групи станом на 30.03.2020р. склав 1,6 млн.грн., цей платник має
виконати вимоги пункту 293.8 ст. 293 Кодексу. Натомість, якщо таке
перевищення відбулося у квітні 2020 року – підстав для застосування
цих норм Кодексу не буде.

    Для платників, які станом на 01.01.2020 р. були зареєстровані
як платники єдиного податку відповідної групи і не змінюють таку групу
протягом кале ндарного року, граничні обсяги доходу, які дають право
суб’єктам господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності у 2020 році складають виходячи з періоду дії
відповідних редакцій пункту 291.4 ст.291 Кодексу та календарних днів
2020 року:

     1 група платників єдиного податку – 1,0 млн.грн.( з
02.04.2020р) – залишок ліміту до закінчення 2020 року – 824043,72
грн.;

      2 група платників єдиного податку – 5,0 млн.грн.( з
02.04.2020р) – залишок ліміту до закінчення 2020 року – 4120218,58
грн.;

      3 група платн иків єдиного податку – 7,0 млн.грн.( з
02.04.2020р) – залишок ліміту до закінчення 2020 року – 6497267,76
грн.;

      У 2020 році старі положення п. 291.4 ст.291 Кодексу діяли
протягом 92-х з 366- ти календарних днів: з 01.01. до 01.04.2020
року(включно). Нові положення будуть діяти протягом 274 календарних
днів: з 02.04. до 31.12.2020р. (включно).
    Бердичівське управління
ГУ ДПС у Житомирській області