Любарська ОТГ – це велика соціально-економічна система, яка потребує постійного розвитку, удосконалення, вирішення цілої низки проблем. Апарат селищної ради, депутатський корпус та члени виконавчого комітету зобов’язані  забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема, у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства.

   Основна умова – наявність достатніх фінансових ресурсів.  Джерелами їх утворення є власні надходження та державні трансферти. Запроваджено нові види трансфертів. Крім того, держава розшириладжерела наповнення дохідної бази місцевих бюджетів шляхом закріплення за бюджетами стабільних джерел, зокрема, від податку із доходів фізичних осіб залишається 60% від загальної суми надходжень, запровадження з 2015 р. бази оподаткування на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного (нежитлового) майна. Перспективною щодо наповнення  бюджетів є плата за землю, яка представлена земельним податком та орендною платою за земельні ділянки, в цьому напрямку проведена велика робота та залучено значні кошти до бюджету громади.Вагомий внесок у формування місцевих податків – це сплата єдиного податку суб’єктами господарювання.

    Проведений аналіз показав, що в 2019 р від сплати місцевих податків до селищного бюджету надійшло 23 млн.542 тис.грн  або 99% до 2018 р  ( 23 млн 756 тис.грн).Це лише 32.4% від загальної суми податкових надходжень. Офіційні  державні трансферти  - 76 млн 225 тис.грн (50.8% від загальної суми селищного бюджету).

Левова частка в загальній сумі власних бюджетних надходжень припадає на єдиний податок (61.3% або 14 млн 428тис.грн, в т.ч. сільськогосподарськими товаровиробниками сплачено 8 млн 881 тис.грн). Земельний податок від юридичних та фізичних осіб – 7.1% або 1 млн.677 тис.грн. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки забезпечив наповнення селищного бюджету на1 млн 362  тис.грн (5.8%).

    Встановлення розміру ставок місцевих податків належить виключно до компетенції органів місцевого самоврядування. Вони мають реальні можливості впливати на обсяг власних надходжень. Відповідно, формування значної частини власних доходів знаходиться у прямій залежності від того, наскільки ефективно організовується весь комплекс робіт по запровадженню та мобілізації місцевих податків і зборів. Тому підвищення ролі місцевих податків і зборів та збільшення їх частки у власних доходах селищного бюджету – пріоритетне завдання нашої громади.

Весь спектр відносин, що виникають у сфері  справляння місцевих податків регламентовано Податковим кодексом України, згідно якого місцеві податки встановлюються в межах граничних розмірів ставок. Такий підхід при розробленні проекту рішення про встановлення ставок місцевих податків та зборів на 2021 р. був прийнятий відділом економічного розвитку та інвестицій Любарської селищної ради. Враховувались тенденція надходжень місцевих податків до селищного бюджету, постійне зростання цін на товари та послуги в результаті інфляційних процесів та інших чинників, ріст розміру мінімальної заробітної плати, питання розвитку громади.  Це спонукало винести на розглядХХХІ сесіїVІІІ селищної ради  від 26.06.2020 р.дещо збільшені ставки місцевих податків, зокрема, розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 0.5% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 м2 до 0.7%. Проте в процесі дискусії депутати не погодились на пропозицію і залишили ставку даного виду податку на рівні минулого року.

       Проте з розумінням депутати  віднеслись до ставки земельного податку, підвищивши ставку до 1.0% від суми нормативно-грошової оцінки землі (0.8% - у 2020 р).

      Крім того, встановлені пільги зі сплати кожного виду місцевих податків і зборів для певних категорій населення. Ст.12 Податкового кодексу України забороняє встановлювати індивідуальні пільгові ставки для окремих юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

     Надважливе завдання  всіх структур селищної ради– забезпечити ефективне використання  місцевих податків та зборів та максимальну чисельність платників кожного виду місцевих податків і зборів, ліквідувати «тіньову економіку» з метою побудови  економічно спроможної, самодостатньої громади.

                                                                          З повагою Любарська селищна рада