Часткове відшкодування вартості установок індивідуального доїння, придбаних господарствами населення в поточному та попередньому році у сумі рівній вартості придбання, але не більше 7 000 грн. за одиницю для особистих селянських господарств населення, які утримують 3 і більше корів та у сумі рівній вартості придбання, але не більше 10 000 грн для особистих селянських господарств населення, які утримують 5 і більше корів незалежно від кількості придбаних установок індивідуального доїння.

Особисті селянські господарства населення для отримання відшкодування вартості установок індивідуального доїння подають комісії такі документи:

заявку;

копію банківської довідки з реквізитами;

копію платіжного документу, що підтверджує сплату коштів за придбану установку(и) індивідуального доїння (накладна, технічна документація на установку індивідуального доїння);

довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, територіальною громадою про кількість корів (чинну на момент прийняття рішення про надання часткового відшкодування), копію рішення про співфінансування витрат на придбання установок індивідкального доїння для жителів громади;

копії паспортів корів, завірені в установленому порядку;

витяг із Єдиного державного реєстру тварин, виданий в установленому порядку – для господарств населення, які утримують більше 10 корів;

копії паспорта фізичної особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

згода на обробку персональних даних;

письмове зобов’язання про збереження придбаної установки індивідуального доїння протягом п’яти років (у разі закупівлі наступної установки до закінчення вказаного терміну, витрати не відшкодовуються).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе голова господарства населення.

Часткове відшкодування надається один раз на період дії Програми.

Спеціальна бюджетна  дотація галузі вівчарства та козівництва надається  суб’єктам господарювання незалежно.

 Обласна комісія оприлюднює оголошення на сайті облдержадміністрації, на сайті структурного підрозділу обласної державної адміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового комплексу та на офіційних сторінках у соціальних мережах   структурного підрозділу обласної державної адміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового комплексу про початок прийому заявок та документів, що додаються до заявок .

Прийом заяв розпочинається з дня оприлюдення оголошення, а закінчується – 10 грудня.

Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання  –  до 28 грудня.