Отримайте кошти з обласного бюджету, що спрямовуються суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати

часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів

 

 Кошти з обласного бюджету спрямовуються протягом дії Програми в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на поточний рік, для виплати суб’єктам підприємництва часткового відшкодування придбаних протягом поточного року основних засобів у розмірі 10 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість), вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та інших документах, що підтверджують їх оплату.

Загальний розмір суми відшкодування становить не більше 100 тис. грн для одного суб’єкта підприємництва один раз у бюджетний рік.

  Основні засоби  матеріальні активи, які суб’єкт підприємництва отримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, виконання робіт. Кошти, цінні папери, деривативи не є матеріальними активами.

 Основні засоби, вартість яких частково відшкодовується, повинні залишатися у власності суб’єкта підприємництва і перебувати на його балансі не менш трьох років.

 Відшкодування надається на безповоротній основі за результатами конкурсу бізнес-проектів.

 

Право на одержання Відшкодування мають суб’єкти підприємництва, які:

1. Зареєстровані на території Житомирської області.

2. Не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

3. Реалізують або мають наміри реалізовувати бізнес – проекти.

4. Працюють у межах видів діяльності, згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік:

4.1. Усіх груп секції С «Переробна промисловість» (крім розділу 12 «Виробництво тютюнових виробів» та підрозділів 11.01 «Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв», 11.02 «Виробництво виноградних вин», 11.03 «Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин», 11.04 «Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджувальних продуктів», 11.05 «Виробництво пива», 11.06 «Виробництво солоду» розділу 11 «Виробництво напоїв»).

4.2. Усіх груп секції А «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» (крім групи 01.7 «Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг»), які мають у власності та користуванні не більше 200 га земель сільськогосподарського призначення.

4.3. Груп секції І «Тимчасове розміщування й організація харчування», зокрема 55.1 «Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування» (з кількістю до 10 номерів), 55.2 «Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання», 56.1 «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування», 56.2. «Постачання готових страв» (крім суб’єктів підприємництва, які здійснюють виробництво та/або реалізацію алкогольних напоїв, тютюнових виробів визначених груп секції І).

 

 

 

Основними критеріями конкурсу бізнес-проектів для надання Відшкодування є:

1. Кількість додаткових робочих місць, які створено або планується створити.

2. Інноваційність проекту.

3. Вплив результатів реалізації проекту на збільшення обсягів виробництва.

4. Рівень заробітної плати.

 

 Проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо Відшкодування здійснюється конкурсною комісією, склад якої та форма оцінювання затверджується спільним розпорядженням голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації.

 Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у засобах масової інформації або розміщується на веб-сайтах обласної державної адміністрації, обласної ради та має містити інформацію щодо терміну проведення конкурсу, умови проведення конкурсу, кінцевий термін подання заявок з відповідними документами, адреса, за якою приймаються заявки з відповідними документами, телефон для довідок.

 

Суб’єкти малого та середнього підприємництва для отримання коштів обласного бюджету, що спрямовуються для виплати часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів подають такі документи:

 1. заявку ;
 2. довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, у якій відкрито розрахунковий рахунок;
 3. копія договору купівлі – продажу основних засобів (за наявності);
 4. копія платіжного документу (касовий чек або товарний чек, або розрахункова квитанція, або прибутковий касовий ордер), що підтверджує сплату коштів. Документи, подані на засідання комісії, повинні містити реквізити продавця. У разі, якщо продавець працює без печатки, повинна бути замітка б/п;
 5. копію статуту (для юридичних осіб);
 6. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 7. *копії фінансової звітності за попередній рік та за останній звітний період або за період функціонування підприємства (Форма №1 «Баланс» та Форма №2 «Звіт про фінансові результати», для юридичних осіб);
 8. *копію податкової декларації про майновий стан і доходи за попередній рік та за останній звітний період – для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що оподатковуються в загальному порядку;
 9. *копію податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи, підприємця за попередній рік та за останній звітний період – для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що застосовують спрощену систему оподаткування;
 10. *копію податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за попередній рік та за останній звітний період – для юридичних осіб, що застосовують спрощену систему оподаткування;
 11. *копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них                    податку – Форма №1ДФ за попередній рік та за останній звітний період – для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;
 12. *копію статистичної звітності – Форма №1-ПВ «Звіт з праці» за попередній рік та за останній звітний період – для юридичних осіб;
 13. довідку про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами Державної фіскальної служби;
 14. довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати;
 15. бізнес-проект, який повинен містити інформацію про:

назву, мету, вартість проекту, можливі соціальні та екологічні наслідки його впровадження;

чисельність працівників;

виробничі потужності; спеціалізація; інформація про зовнішньоекономічну діяльність (у разі здійснення такої діяльності);

рівень заробітної плати працівників та зміни її рівня;

фінансово-економічні показники ефективності проекту (фактичні обсяги виробництва, надання послуг, виконання робіт, валового доходу, відрахувань до бюджету та позабюджетних фондів, наявність прибутку, рівень рентабельності, термін окупності та ін.);

придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів.

Копії документів надаються завірені заявником в установленому порядку.

*Примітка: не застосовується до новоутворених субєктів підприємництва, період діяльності яких не включає період подання звітності.