Врегульовано порядок передачі в оренду водних об’єктів у комплексі із земельною ділянкою - закон № 0853

2 грудня, в газеті "Голос України" опубліковано Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками", прийнятий ВР 4 листопада 2020р.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 3 розділу "Прикінцеві та перехідні положення"(щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом), який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Головним нововведенням є те, що водні об'єкти надаватимуться у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом

Іншими новаціями документу є:

- орендарі водних об’єктів зобов’язані надавати іншим водокористувачам можливість здійснювати спеціальне водокористування;

- орендарі водних об’єктів зобов’язані здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта, експлуатації водосховищ і ставків;

- орендарі водних об’єктів зобов’язані оформлювати право користування гідротехнічними спорудами та право спеціального водокористування;

- встановлюється 5-денний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності для надання копії договору оренди відповідному податковому органу, а у разі оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом - також /

Крім того, закріплюється, що невід'ємною складовою договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом є паспорт водного об'єкта.

Переважна більшість діючих договорів оренди, укладених до 2013 року, за якими використовуються водні об’єкти не відповідають вимогам чинного законодавства, що обумовлено відсутністю на той час єдиного порядку надання водних об’єктів в оренду.

Разом з тим суб’єктам аквакультури, які до 1 липня 2013 року використовували водні об’єкти на підставі договору оренди землі (без укладання договору оренди водного об’єкту), або на підставі договору оренди водного об’єкта (без укладення договору оренди землі), необхідно було забезпечити комплексність використання складових водного об’єкта шляхом укладення додаткових угод до діючих договорів.

Значна частина таких договорів ще й досі не переукладена відповідно до діючого законодавства. Договори містять положення про оренду водного плеса і ні слова про земельну ділянку під ним, або навпаки. Тобто орендарі сплачують оренду плату за щось одне, що є порушенням закону.

Оренда водних об’єктів є одним із джерел наповнення місцевого бюджету, а правильно оформлені документи захищають права як орендарів, так і територіальної громади.

Відповідно до пояснювальної таблиці Закону прикінцевими та перехідними положеннями передбачено, що договори оренди водних об’єктів, укладені до набрання чинності цим Законом, діють у строки та на умовах, що ними визначені. Поновлення таких договорів здійснюється без проведення земельних торгів у порядку укладення договорів оренди землі.

Сторони договорів оренди водних об’єктів, договорів оренди земельних ділянок під водними об’єктами, укладених до набрання чинності цим Законом, які не містять умов щодо розміру орендної плати за земельну ділянку, на якій розташований водний об’єкт, або розміру орендної плати за водний об’єкт, зобов’язані визначити такі умови протягом року з дня набрання чинності цим Законом.