Фото без опису

 

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я е

І. Абзац другий пункту 2 ' розділу VII "Прикінцеві положения" Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні органlзації" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., 25, ст. 252; 2014 р., N. 41—42, ст. 2028; 2020 р., 30, ст. 206; із змінами, внесеними Законом України від 1 квітня 2022 року 2173—IX) викласти в такій редакції:

"Для включения до Реестру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки i оборони, відсічі i стримування збройної aгpeciï Російської Федерації благодійник фізична особа подае до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізуе державну податкову політику, у паперовій a6o електронній формі тому числі з використанням Сдиного державного веб- порталу електронних послуг) заяву із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реестраційного номера облікової картки платника податків a6o cepii та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ресстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган i мають відмітку у паспорті). Включення до Ресстру здійснюетвся за заявницьким принципом протягом одного робочого дня".

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опоблікування.