Фото без опису

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 р. № 780 внесені зміни до Порядку надання грантів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 739 (із змінами від 27.01.2023 № 72)

«Деякі питання надання грантів для переробних підприємств», якою затверджений Порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств».

Гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як:

придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);

доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Надання грантів здійснюється через акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (далі - уповноважений банк).

Заява формується отримувачем особисто засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

Отримувач   може   формувати   заяву   власними   технічними   засобами у відділенні уповноваженого банку.

Постанова KMY від 28 липня 2023 рокуNв780 «Про внесення змін до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств» набирає чинності через 15 днів після ii опублікування.