Фото без опису

У відповідь на численні питання від батьків та освітян щодо можливості допуску до організованих колективів дітей, що не отримали профілактичних щеплень згідно Календаря. Це питання особливо гостро постає зараз, коли в Україні проходить кампанія із “наздоганяючої” вакцинації проти кору, і низький рівень охоплення щепленнями проти цієї інфекції загрожує новим спалахом хвороби. Чи є календарні щеплення обов’язковими для відвідування навчального закладу і якщо так, чи не порушує це права дитина на здобуття освіти? Наша редакція запиталася про це в юриста, експерта Національного порталу з імунізації Олексія Тараканова.

Згідно із ст. 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі – Закон), профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов’язковими і включаються до календаря щеплень. Згідно із частиною 1 ст.15 Закону, прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями. Частиною 2 ст.15 Закону, встановлено, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Календар профілактичних щеплень в Україні (далі – Календар) – нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (МОЗ України), яким встановлюються перелік обов’язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення. Календар затверджено наказом МОЗ України від 16.09.2011 № 595 з наступними змінами, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 04 червня 2018 року за № 659/32111, і є обов’язковим для виконання. Частина 6 ст.12 Закону встановлює, що особа, чи її законні представники, можуть відмовитися від профілактичних щеплень, із відповідним письмовим підтвердженням. Проте така відмова не впливає на заборону відвідування дитячих закладів дітьми, які не отримали профілактичних щеплень, згідно з календарем щеплень, встановлену частиною 2 ст. 15 Закону.

У разі виникнення питань стосовно посилань на Конституцію України щодо права кожного на освіту (ст.53 Конституції), то: 1) згідно із ст. 49 Конституції України, кожен має право на охорону здоров’я, а держава забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя. 2) Згідно ст. 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є обов’язковими. 3) Згідно з ч.3 ст.3 Закону України «Про освіту» право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у різних формах і різних видів. 4) Згідно з ч.2 ст.12 Закону України «Про освіту», повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і здобувається в інституційних або індивідуальних формах, визначених законодавством, як правило, в закладах освіти. Згідно із ст. 9 Закону України «Про освіту», передбачено, що освіта може здобуватися у інституційній формі (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), або індивідуальній (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж). Таким чином, заборона відвідувати дитячі заклади дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, не виключає реалізації права на освіту в інших, гарантованих державою формах, тобто не порушує встановленого Конституцією права на освіту і є одним із способів забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, обов’язок по підтриманню якого покладено Конституцією та чинним законодавством на державу та органи місцевого самоврядування.