24 квітня 2019 року в залі засідань Любарської районної ради відбувся семінар з нагоди Дня  охорони праці в Україні  на тему: «Безпечне та здорове майбутнє праці». В проведені семінару взяли участь представники Чуднівського відділення  управління виконавчої  дирекції Фонду соціального страхування України в Житомирській області, Любарської селищної ради, Любарської РДА, Любарської районної ради, керівники та посадові особи, відповідальні за охорону праці суб’єктів господарювання району, керівники профспілкових організацій.

 Вступне слово мали секретар Любарської селищної ради В.В. Янко та  голова Любарської РДА  Чернецький К.Б.

Про концепцію  реформування  системи управління  охороною праці в Україні та про запобігання виробничими ризиками та заохочення до створення безпечних  і здорових  умов праці доповів  страховий  експерт з охорони праці Чуднівського відділення УВД ФССУ у Житомирській області Побігайло Петро Захарович.

 Про безпечне та здорове майбутнє праці виступила начальник відділу соціального захисту населення та праці Любарської селищної ради Любіцька Неоніла Петрівна.

Про безпеку життєдіяльності в навчальних закладах Любарської громади     доповів завідуючий господарською частиною відділу освіти, молоді та спорту Любарської селищної ради Морозюк Ярослал Миколайович. 

Про загальні вимоги пожежної та техногенної безпеки до об’єктів різних форм власності  виступив  головний інспектор Любарського районного сектору управління ДСНС України в Житомирській області Поташенко Сергій Володимирович.

Секретар  селищної ради Янко В.В. та голова Любарської РДА нагородили грамотами кращих керівників та працівників з нагоди Дня охорони праці в Україні.

    Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

         Разом з міжнародною спільнотою ми визнаємо, що здорові та безпечні умови праці — це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.

      Наприкінці 2018 року Урядом схвалено Концепцію реформування системи управління охороною  в Україні  і затверджено План заходів щодо її реалізації.

         Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці  ґрунтується на відповідальності роботодавців за  здоров’я працівників, на зобов’язанні вживати необхідних заходів для створення умов щодо збереження життя і здоров’я працівників, забезпеченні ефективної реалізації прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

    Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.

       Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів  є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки і управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.

               Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будуються  плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

               

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

      Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров'я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 р., головними принципами якої є:

 - визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків;

 -  усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення;

 -  розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку. 

Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки і здоров'я працівників у всіх аспектах, пов'язаних з роботою, на зобов'язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров'я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.  Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.  У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно - роз'яснювальні компанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження. Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що, своєю чергою, можуть спричинити низку труднощів. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці. Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров'я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій (автоматизація, робототехніка, інформаційна комп'ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.  Важко спрогнозувати, які технології існуватимуть у майбутньому, як вони будуть інтегровані в робочі процеси і який вплив - позитивний чи негативний - матимуть на безпеку праці. Тому наша діяльність, що передбачає інноваційні підходи, має бути орієнтована на людину, пріоритетність навчання і постійного розвитку протягом усього життя.   Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.  Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.   Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.  Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.