Фото без опису 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір створення спостережної ради при комунальному некомерційному підприємстві  «Любарська лікарня» Любарської селищної ради Житомирської області

Любарська селищна рада Житомирської області, відповідно до ст. 24 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» та постанови КМУ від 27.12.2017 р. №1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», повідомляє про намір створити спостережну раду комунального некомерційного підприємства «Любарська лікарня» Любарської селищної ради Житомирської області  на наступній черговій сесії Любарської селищної ради. Любарська селищна рада проводить відбір представників громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють захист прав у сфері охорони здоров’я, професійного самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції у члени спостережної ради комунального некомерційного підприємства  «Любарська лікарня» Любарської селищної ради Житомирської області, як наглядового органу закладу охорони здоров’я комунальної форми власності, що надає медичну допомогу вторинного рівня.

Правова підстава проведення конкурсу: Рішення 14 сесії VIII скликання Любарської селищної ради Житомирської області від 29 вересня 2021  року № 498 «Про намір створити спостережну раду при комунальному некомерційному підприємстві «Любарська лікарня» Любарської селищної ради Житомирської області», та затвердження Положення про спостережну раду комунального некомерційного підприємства «Любарська лікарня» Любарської селищної ради Житомирської області», Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», ст. 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII.

Повне найменування підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Любарська лікарня» Любарської селищної ради Житомирської області, (далі – Підприємство).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства: 13133, Житомирська область, Житомирський район, село Старий Любар, вулиця Медична, будинок 5.

Основною метою діяльності Підприємства є: забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Правовий статус Підприємства: Комунальне некомерційне підприємство  «Любарська лікарня» Любарської селищної ради Житомирської області є юридичною особою публічного права. Підприємство створене за рішенням Любарської районної  ради Житомирської області від 21 грудня 2018 року № 287  «Про  реорганізацію шляхом перетворення  Любарської центральної районної лікарні  в комунальне некомерційне підприємство «Любарська центральна районна лікарня» Любарської районної ради»  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та передано рішенням Любарської районної ради від 21 жовтня 2020 року №386 у власність Любарської селищної тради. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Любарської центральної районної лікарні.   Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Любарської селищної ради Житомирської  області. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником (Любарською селищною радою Житомирської області ).

Статут Підприємства: затверджено  рішенням Любарської селищної ради Житомирської області від 10.12.2020 року № 25 «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства  «Любарська лікарня» Любарської селищної ради Житомирської  області».

Мета діяльності спостережної ради: сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

 Основні напрямки діяльності та структури спостережної ради відображені в «Положенні про спостережну раду комунального некомерційного підприємства  «Любарська лікарня» Любарської селищної ради Житомирської області, затвердженому  рішенням 14 сесіїЛюбарської селищної ради Житомирської області від 29 вересня 2021 р. № 498 (додається).

Персональний склад спостережної ради буде затверджуватись на черговій сесії Любарської селищної ради Житомирської  області у кількості не більше ніж 15 чоловік, серед них:

· один представник власника закладу охорони здоров’я;

· представники виконавчого органу відповідної місцевої ради - від однієї до чотирьох осіб;

· депутатів місцевих рад (за згодою) - від однієї до двох осіб;

· представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції (за згодою), - від однієї до восьми осіб (по одному представнику).

Члени спостережної ради повинні відповідати наступним вимогам:

 · бездоганна ділова репутація;

· відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень спостережною радою, зокрема відсутність трудових відносин із закладом охорони здоров’я;

· наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері охорони здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів;

 · відсутність непогашеної судимості.

 Громадські об’єднання, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції, повинні протягом 10 робочих днів з дати розміщення інформації на офіційному веб-сайті Любарської селищної ради Житомирської області  надіслати селищній раді пропозиції щодо включення своїх представників до складу спостережної ради.

Пропозиції щодо кандидатур до складу спостережної ради комунального некомерційного підприємства «Любарська лікарня»  Любарської селищної ради Житомирської області подавати до виконавчого комітету Любарської селищної ради Житомирської області за адресою: 13101 смт. Любар вул.Незалежності, 39  протягом 10 робочих днів з моменту оприлюднення повідомлення разом з відповідними документами, що підтверджують повноваження представників на їхнє членство у спостережній раді.

Пропозиції приймаються протягом 10 робочих днів з моменту розміщення інформації на офіційному веб-сайті Любарської селищної ради Житомирської області. Заяви претендентів для участі у конкурсі приймаються з 04.10.2021року. Кінцевий строк подачі документів  19.10.2021року до 17.00 години у відділ соціального захисту, сімейної політики, праці та охорони здоров’я Любарської селищної ради.  Інформація для довідок за телефоном  067-393-29-85. Відповідальна особа за прийом документів -  Кришталь Наталія Володимирівна.

Засідання конкурсної комісії для розгляду заяв претендентів і доданих до них документів щодо відповідності встановленим вимогам відбудеться 20 жовтня 2021 року о 10.00 годині в залі засідань (ІІ пов.) Любарської селищної ради Житомирської області, 13101 смт. Любар вул.Незалежності, 39.